Wil je een webshop beginnen?

Bespaar honderden euro’s met de belangrijkste aftrekposten voor zzp’ers

belangrijkste aftrekposten voor zzp’ers

De kans is groot dat belasting betalen niet je meest favoriete onderdeel is van het ondernemerschap. Met al die cijfers en verschillende aftrekposten die ook nog eens elk jaar veranderen, is het niet gek dat het je allemaal een beetje begint te duizelen.

Je bent niet de enige. Uit onderzoek van ZZP Belastingadviseurs onder 7.000 zelfstandigen blijkt dat het overgrote deel van de zzp’ers niet op de hoogte is van alle aftrekposten voor de belastingaangifte.

Maar liefst 70 procent heeft geen idee welke aftrekposten er precies zijn en op welke ze recht hebben. En dat terwijl het merendeel (62 procent) geen hulp inschakelt bij de belastingaangifte en het zelf opknapt.

Dat is zonde, want door de aftrekposten in dit artikel te gebruiken kun je zomaar honderden euro’s besparen. 


Als zzp'er een webshop starten en meteen beginnen met verkopen? Probeer Shopify nu 14 dagen gratis.


Heb je altijd recht op deze aftrekposten als zzp’er? 

Als zzp’er heb je niet altijd recht op de fiscale voordelen in dit artikel. Dat is namelijk alleen zo als de Belastingdienst jou als ondernemer voor de inkomstenbelasting ziet. In tegenstelling tot wat mensen vaak denken is dat niet meteen als je ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.

Als jij een side hustle hebt (onderneming naast je vaste baan) is de kans bijvoorbeeld groot dat je niet als ondernemer voor de inkomstenbelasting wordt gezien. Zelfs als je wel elk kwartaal je btw-aangifte doet. De Belastingdienst heeft een handige OndernemersCheck gemaakt, waarmee je kunt checken of je een ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Komt hier uit dat je dit niet bent? Dan heb je geen recht op veel van de aftrekposten voor zzp’ers in dit artikel. Je geeft je winst dan op bij ‘resultaten uit overig werk’ in je privé belastingaangifte. Zakelijke kosten kun je overigens wel aftrekken.

Belangrijkste aftrekposten voor zzp’ers

In dit blog noemen we de belangrijkste aftrekposten die zzp’ers kunnen gebruiken en aan welke voorwaarden je moet voldoen om van het fiscale voordeel gebruik te maken.

Zelfstandigenaftrek

Van de aftrekposten voor zzp’ers is de zelfstandigenaftrek waarschijnlijk het meest bekend. Dit is een vast bedrag wat je elk jaar mag aftrekken van je winst, waardoor je over een minder hoog bedrag belasting hoeft te betalen. Hiervoor moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je bent een ondernemer voor de inkomstenbelasting
  • Je voldoet aan het urencriterium (je hebt in het kalenderjaar minstens 1.225 uur aan je onderneming besteed)
  • Je hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt

Jarenlang was dit een vast bedrag van €7.280, maar hier is vanaf 2020 verandering in gekomen. In 2020 hebben zzp’ers nog recht op een aftrekpost van €7.030 en dit zal per jaar afnemen. Meer weten over wat er precies is veranderd aan de zelfstandigenaftrek en waarom? Lees er alles over in ons uitgebreide blog over de zelfstandigenaftrek.

Startersaftrek

In het begin van je onderneming heb je waarschijnlijk veel opstartkosten en nog niet veel inkomen. De overheid heeft daarom de startersaftrek in het leven geroepen, een aftrekpost die je bovenop de zelfstandigenaftrek van je winst af mag trekken. Het gaat hier om een bedrag van €2.123.

Let op dat je hiervoor aan alle voorwaarden moet voldoen die ook gelden voor de zelfstandigenaftrek. Ook hier geldt dus dat je bijvoorbeeld 1.225 uur aan je onderneming hebt gewerkt. De startersaftrek mag je drie keer inzetten in de eerste vijf jaar van je onderneming. Je mag zelf kiezen in welke jaren.

MKB-winstvrijstelling

In tegenstelling tot bovenstaande aftrekposten voor zzp’ers, hoef je om recht te hebben op de MKB-winstvrijstelling niet aan het urencriterium te voldoen. Dit fiscale voordeel geldt voor alle ondernemers die winst maken uit hun onderneming. Voor 2020 en 2021 is de MKB-winstvrijstelling vastgesteld op 14 procent van de winst. Als je recht hebt op de zelfstandigenaftrek en startersaftrek heb je deze al van je winst afgetrokken, voordat je de MKB-winstvrijstelling gebruikt.

Zakelijke kosten

Wie een bedrijf runt, maakt kosten. Hoe hoog die kosten zijn en welke je hebt, hangt natuurlijk helemaal af van het type onderneming dat je hebt. Maar je kunt hierbij denken aan je inschrijving bij de Kamer van Koophandel, de kosten die je maakt voor je website, verzekeringen en je zakelijke rekening. Ook zakelijke kosten als huur van een kantoor of bedrijfsruimte (en/of de inrichting daarvan), zakelijke telefoongesprekken en zakelijke reiskosten mag je aftrekken van je omzet. Ook cursussen en workshops zijn aftrekbaar, zolang ze relevant zijn voor jouw branche/bedrijf en je ze volgt met het doel om reeds verworven kennis op peil te houden. Is de cursus bedoeld om nieuwe kennis op te doen? Dan is dit niet zakelijk aftrekbaar, maar wellicht wel privé.

Heb je zakelijke kosten gemaakt die hoger zijn dan €450? Dan moet je deze kosten spreiden over meerdere jaren. De kosten verspreid je in feite over de jaren waarin je van de investering gebruikgemaakt.

We nemen het voorbeeld van een nieuwe laptop. Deze heb je bijvoorbeeld gekocht voor €1.000. Dat is dus meer dan €450, waardoor je de kosten over verschillende jaren moet aftrekken. Om te berekenen hoeveel je elk jaar mag aftrekken, moet je twee dingen weten:

  • Vermoedelijke gebruiksduur (hoe lang duurt het tot je laptop volledig is versleten)
  • Restwaarde (de waarde die de laptop heeft als je het niet meer kunt gebruiken)

Voor een nieuwe zakelijke computer, telefoon of laptop rekent de Belastingdienst een minimale vermoedelijke gebruiksduur van vijf jaar. De restwaarde van je laptop is waarschijnlijk €0.

De afschrijving per jaar bereken je als volgt. De restwaarde trek je van je aanschafkosten af (in dit geval 1.000 - 0). Vervolgens deel je dit getal door de vermoedelijke gebruiksduur (in dit geval dus 1.000/5 is een afschrijving van €200 per jaar). Kijk voor meer informatie over het afschrijven van investeringen op de website van Ik ga starten

Ook goed om te weten: bekijk bij al je zakelijke kosten of je hier niet ook privé gebruik van maakt. Wanneer je van de laptop bijvoorbeeld overheersend privé gebruik maakt en maar af en toe zakelijk, mag je deze kosten niet aftrekken. Gebruik je de laptop zowel privé als zakelijk? Dan is uitsluitend het zakelijke deel aftrekbaar. Meer informatie hierover vind je bij de Belastingdienst

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Heb je in het kalenderjaar meer dan €2.400 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen en minder dan €58.238 (2020) of €59.170 (2021)? Dan heb je recht op een extra aftrekpost: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Het gaat hier om 28 procent van het geïnvesteerde bedrag. Heb je meer dan dat geïnvesteerd? Dan daalt de aftrekpost. Kijk voor de precieze getallen op de website van de Belastingdienst.

Fiscale oudedagsreserve

Als zzp’er moet je zelf voor je pensioen zorgen. Daarom mag je als ondernemer elk jaar een deel van je winst reserveren om jezelf op je oude dag te kunnen verzorgen. Dit heet de fiscale oudedagsreserve (FOR). Over dit bedrag hoef je nu geen belasting te betalen. Je betaalt over dit bedrag pas belasting als je de FOR opneemt.

In 2020 mag je 9,44 procent van je winst reserveren voor je oude dag, met een maximum van € 9.218. In 2021 ligt het maximum op €9.395. Ook hier geldt weer het urencriterium van 1.225 uur en de voorwaarde dat je in dat jaar nog niet de AOW-leeftijd hebt bereikt.

Er kleven echter ook nadelen aan het gebruik van de fiscale oudedagsreserve: als je niet meer aan de voorwaarden voldoet moet je de oudedagsreserve mogelijk afbouwen, het omzetten van de oudedagsvoorziening in bijvoorbeeld een lijfrente of bankspaarproduct brengt kosten met zich mee en in het jaar dat je jouw onderneming staakt of met pensioen gaat, valt deze reserve vrij en behoort de afname geheel tot je winst. Je betaalt op dat moment de uitgestelde belasting in één keer. Het gebruik van de fiscale oudedagsreserve is dus niet altijd gunstig voor je en werkt alleen als je het geld dat je nu op de belasting bespaart tegen een hoog rendement investeert. Let ook op dat je het geld niet verliest, want als je de pensioenleeftijd bereikt of je onderneming staakt moet je te allen tijde belasting over je FOR betalen. Laat je dus goed adviseren! Check ook de info over de fiscale oudedagsreserve van de Belastingdienst.

Ook goed om te weten: de heffingskortingen

Officieel zijn heffingskortingen geen aftrekposten. In plaats van het bedrag van je winst af te halen, trek je heffingskortingen namelijk direct af van het bedrag dat je aan belasting moet betalen. Omdat je hierdoor toch minder belasting betaalt, vonden we het toch belangrijk om deze ook te noemen. Als zzp’er heb je (net als werknemers overigens) recht op de algemene heffingskorting en op arbeidskorting. Hoeveel dat precies is, hangt af van je inkomen. Meer informatie hierover vind je op ZPP Nederland.

Zoals je ziet gaat het om behoorlijke aftrekposten die je aardig wat geld kunnen besparen. Zeker de moeite waard dus om je er nog verder in te verdiepen. 

Ook lezen:


 

Over de auteur

Tessa Ham wilde al schrijfster worden sinds ze haar eigen naam kon schrijven. Zo'n twintig jaar later is ze copywriter en schrijft ze voor de Nederlandse Shopify blog.


Veelgestelde vragen over aftrekposten voor zzp’ers

Wat zijn de belangrijkste aftrekposten voor zzp’ers?

We bespreken in dit artikel de belangrijkste aftrekposten: zelfstandigenaftrek, startersaftrek, MKB-winstvrijstelling, zakelijke kosten, kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en de fiscale oudedagsreserve.

Wat is de zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek is een bepaald bedrag dat je mag aftrekken van je winst, waardoor je over een minder hoog bedrag belasting hoeft te betalen en dus uiteindelijk ook minder belasting betaalt. Om recht te hebben op deze aftrekpost, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Wat is de startersaftrek?

In het begin van je onderneming heb je waarschijnlijk veel opstartkosten en nog niet veel inkomen. De overheid heeft daarom de startersaftrek in het leven geroepen, een aftrekpost die je van je winst af mag trekken. De startersaftrek mag je drie keer inzetten in de eerste vijf jaar van je onderneming. Je mag zelf kiezen in welke jaren.

Wat is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?

Heb je in het kalenderjaar meer dan €2.400 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen en minder dan €58.238 (2020) of €59.170 (2021)? Dan heb je recht op een extra aftrekpost: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Het gaat hier om 28 procent van het geïnvesteerde bedrag.
Onderwerpen: