Shopify-blogs

Overheidshulp voor ZZP'ers en kleine bedrijven getroffen door het Coronavirus

Overheidshulp voor ZZP'ers en kleine bedrijven getroffen door het Coronavirus

Laatste update op 29 april 2020 om 16:00

Overal ter wereld hebben overheden financiële maatregelen aangekondigd om zzp-ers en kleine bedrijven te ondersteunen die getroffen zijn door de maatregelen om de Corona pandemie tegen te gaan.

In deze blog hebben we een overzicht gemaakt van de programma's die in verschillend landen beschikbaar zijn, zodat meer mensen van hun bestaan weten en iedereen goed op de hoogte blijft.

Disclaimer: Deze ondersteuningsprogramma’s worden niet door Shopify zelf aangeboden. Dit artikel is louter een overzicht, en je kunt je hier niet opgeven voor deze programma’s. Neem contact op met je plaatselijke overheid voor vragen rondom en hulp met deze initiatieven.

Nederland

De Nederlandse overheid heeft een groot noodsteunpakket in het leven geroepen om ondernemers tegemoet te komen. Hieronder staan de belangrijkste maatregelen, en latere aanvullingen en wijzigingen daarop, met links naar gedetailleerde informatie.

Het kabinet kondigde op 17 Maart het volgende pakket maatregelen aan:

 • Het wordt eenvoudiger voor kleine bedrijven om gebruik te maken van een al bestaande regeling: de borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB), een lening waar de overheid deels garant voor staat. Kleine ondernemers mogen later aflossen en krijgen rentekorting. Ook komen er gunstige leningsvoorwaarden voor kleine ondernemers. Het gaat om de microkredietenverstrekker van de overheid Qredits, bedoeld voor kleine en startende ondernemers die sowieso al moeilijk aan financiering komen.
 • Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet heeft het garantieplafond verhoogd van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.
 • Door de coronacrisis krijgen ondernemers uitstel van aflossing voor de komende zes maanden en de rente wordt automatisch verlaagd naar 2 procent. Het kabinet zet hier 6 miljoen euro voor opzij.
 • Als je personeel hebt kun je een werktijdverkorting aanvragen: hiermee regel je minder werkuren en kun je bijstand aanvragen.
 • Voor zzp'ers wordt de bijstandsverlening voor zelfstandigen (Bbz) uitgebreid. Als zelfstandigen in financiële nood komen - en de gevolgen van het Coronavirus vallen daaronder - kunnen zij aankloppen bij hun gemeente voor een lening tot bijstandsniveau. Dit wordt omgezet in een gift voor maximaal drie maanden. Er wordt niet gekeken naar de financiële situatie van de aanvrager, dus geen zogenoemde vermogens- of partnertoets. Hoewel er een versnelde procedure voor wordt opgezet, waarschuwt het kabinet dat deze maatregel nog juridisch uitgewerkt moet worden. Zzp'ers moeten dus nog even geduld hebben voordat ze deze bijstandsregeling kunnen aanvragen. 
 • Bankieren geven kleinere bedrijven een half jaar uitstel van aflossing: Kleinere Nederlandse ondernemingen met een financiering tot 2,5 miljoen euro kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing op hun leningen. Dat zijn ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank overeengekomen.
 • De regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) wordt uitgebreid naar non-food. Lees hier meer.
 • Uitgebreide uitleg van tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) hier.

Op 7 april volgde een uitbreiding van de maatregelen:

 • De mogelijkheden voor ondernemers om betalingsuitstel te krijgen van de Belastingdienst worden nog verder uitgebreid. Lees er meer over in dit artikel.
 • De regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) wordt verder uitgebreid. Hiermee kunnen ondernemers een eenmalige gift van 4.000 euro aanvragen. Bekijk hier welke sectoren toegevoegd zijn.
 • Het kabinet heeft het garantieplafond van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO) verder verhoogd naar 10 miljard euro (was al verhoogd van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro).
 • De premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) wordt verlaagd van 3,9% naar 2%. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers.
 • Het kabinet maakt het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen. Deze bedrijven hebben doorgaans geen bankrelatie. Daarom zullen op verzoek van het kabinet de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) deze kredieten gaan verstrekken. Het kabinet stelt hiervoor in eerste instantie 100 miljoen euro ter beschikking. De verwachting is dat deze regeling in de vierde week van april toegankelijk zal zijn.
 • Lees hier het overzicht van alle maatregelen van 17 maart, en hier de aanvullende maatregelen van 7 april.

Eind mei kondigde de Nederlandse overheid een tweede noodsteunpakket van 17,5 miljard euro aan, dat ingaat per 1 juni en loopt tot 1 oktober:

 • Er komt een Tegemoetkoming voor Vaste Lasten (TVL) van maximaal 50.000 euro voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Deze regeling vervangt vanaf half juni de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19).
 • De TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) wordt in aangepaste vorm verlengd tot 1 oktober. Het grootste verschil tussen TOZO 1 en TOZO 2 is dat het inkomen van de partner wél mee telt voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de TOZO wordt verlengd
 • Ook de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, de opvolger van de regeling Werktijdverkorting) wordt in aangepaste vorm verlengd. De regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten, en stelt regels vast voor ontslag en omscholing van personeel. Lees hier de precieze wijzigingen.
 • De Belastingdienst verleent nog een paar maanden extra uitstel van betaling aan ondernemers. Terugbetalen hoeft pas weer vanaf 1 oktober.
 • Vanwege het grote aantal aanvragen is een tweede tranche van 150 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Corona-Overbruggingslening (COL). Met deze kredietregeling kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers via Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMS) een aanvraag indienen. Eerder was hier 100 miljoen euro voor gereserveerd. 
 • Lees voor meer informatie over het tweede noodsteunpakket deze samenvatting op de site van de Kamer van Koophandel.

Noord- en Zuid-Amerika

Canada

 • Lening voor kleine bedrijven: Leningen met lage rente tot $100.000 als je bedrijf de afgelopen 24 maanden inkomsten heeft gegenereerd.
 • Hulp bij bestellingen: Tot 90% van je uitstaande bestellingen worden vergoed. Zo wordt gezorgd dat je leveranciers nog steeds inkomsten hebben.

Verenigde Staten

 • Op federaal niveauLeningen met lage rente tot $2 miljoen via de Small Business Administration van staten die getroffen zijn door het Coronavirus.
 • De staat New YorkRenteloze leningen tot $75.000 voor bedrijven met minder dan 100 werknemers. 40% van de lonen betaald voor bedrijven met minder dan 5 werknemers.
 • San Francisco$10.000 voor salarissen en huur voor bedrijven met minder dan 5 werknemers.
 • Sacramento: Renteloze leningen tot $25.000.

Europa

Verenigd Koninkrijk

 • Lening voor tijdelijke bedrijfsstop: Vergoeding van 2 weken betaald ziekteverlof door Coronavirus voor bedrijven met minder dan 250 werknemers. £3.000 voor bedrijven wiens eigendom minder dan £15.000 waard is.
 • Belastingvermindering (Schotland): 75% belastingverlaging voor winkels en horeca die minder dan £69.000 waard zijn vanaf 1 april 2020.
 • SMB-subsidies (Schotland)Subsidies van ten minste £3.000 voor kleine bedrijven in sectoren die het meest te lijden hebben onder de economische impact van het Coronavirus.

Duitsland

Italië

 • Zelfstandigenuitkering: Zelfstandigen in de gemeentes getroffen door Corona krijgen drie maanden lang een maandelijkse uitkering van 500 euro.

Spanje

 • Uitstellen belastingschuld: Kleine bedrijven kunnen het betalen van hun belastingschuld uitstellen, of hem in termijnen betalen gedurende een renteloze periode van zes maanden.

Zweden

 • Korte termijn verzuimsubsidie: Werkgevers krijgen meer dan 90% van het salaris van werknemers die wegens het Coronavirus kort verlof opnamen vergoed. 
 • Vergoeding voor ziekte-uitkering: De overheid vergoedt tijdelijk de volledige kosten van ziekte-uitkeringen uitbetaald in april en mei. Zelfstandigen worden bovendien geholpen via een gestandaardiseerde ziekte-uitkering in dagen 1 t/m 14.

Azië

Japan

 • Terugbetalingshulp100% garantie op leningen als de omzet in vergelijking met het voorgaande jaar met meer dan 20% afneemt, en 80% als de omzet in vergelijking met het voorgaande jaar met 5% afneemt.
 • Productiviteitssubsidies: IT-tools die voor verbeteringen zoals bijvoorbeeld de efficiëntie van backoffice operations zorgen komen in aanmerking voor subsidies tussen de 300.000 en 4.500.000 yen.

Singapore

Zuid-Korea

 • BTW-pauze: Een BTW pauze voor bedrijven met een inkomen van 60 miljoen won of minder per jaar.
 • Financiële steunDe speciale financiële steun voor kleine bedrijven en SMEs wordt verhoogd van 1.2 biljoen won naar 4.6 biljoen won, en SME steun van 0.03 biljoen won naar 0.63 biljoen won.
 • Huurhulp: Verhuurders krijgen 50% korting op hun inkomstenbelasting.

Hong Kong

 • Eenmalige uitkering: $10.000 voor vaste inwoners van Hong Kong van 18 jaar en ouder.
 • Belastingvermindering: Verlaging van de loonbelasting en persoonlijke belasting voor 2019 tot 2020 met 100% tot een maximum van $20.000.
 • Leningen met lage rente: Leningen met lage rente (tot $2 miljoen) met 100% overheidsgarantie voor ondernemingen. Zes maanden lang open voor aanvraag.

Oceanië

Australië

 • Cashflow hulpBelastingvrije subsidie tot $25.000 voor midden- en klein bedrijven met een jaaromzet van minder dan $50 miljoen.
 • BelastingverlagingDe drempelwaarde voor onmiddellijke afschrijving van activa word verhoogd van $30.000 naar $150.000 voor bedrijven met een netto jaaromzet van minder dan $500 miljoen tot 30 juni 2020.
 • Steun voor stagiairs en trainees: Werknemers die hiervoor in aanmerking komen kunnen een loonsubsidie van 50% aanvragen voor de lonen van hun stagiairs en trainees voor maximaal 9 maanden van 1 januari 2020 tot 30 september 2020, met een maximum van $21.000 per stagiair of trainee die hiervoor in aanmerking komt.

  Kijk voor updates voor landen buiten Nederland op de Engelstalige blogHebben we nog iets gemist? Stuur ons dan een tweet zodat we het toe kunnen voegen.

 

Probeer Shopify nu 14 dagen gratis

Neem de tijd die je nodig hebt om je e-commercebedrijf te lanceren

Maak je webshop

Onderwerpen: