Servicevoorwaarden

Laatst bijgewerkt op: 14 oktober 2020 Door u aan te melden voor een Shopify-account (zoals gedefinieerd in Paragraaf 1) of door het gebruik van een Shopify-service (zoals hieronder gedefinieerd), gaat u akkoord dat u bent gebonden aan de volgende algemene voorwaarden (de "Voorwaarden van dienst").

Zoals het in deze Servicevoorwaarden wordt gebruikt, betekent "wij", "ons" en "Shopify" de toepasselijke Shopify-overeenkomstsluitende partij (zoals gedefinieerd in deel 4 hieronder).

De door Shopify onder de Servicevoorwaarden aangeboden diensten omvatten verschillende producten en diensten om u te helpen goederen en diensten aan kopers te verkopen, zowel online ("Online Services"), persoonlijk ("POS Services"), of beide. Alle dergelijke diensten, aangeboden door Shopify worden in deze Servicevoorwaarden aangeduid als de "Services". Alle nieuwe features of hulpmiddelen die aan de huidige Services worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt op elk gewenst moment de huidige versie van de Servicevoorwaarden bekijken op https://www.shopify.nl/juridisch/voorwaarden. Shopify behoudt zich het recht voor om de Servicevoorwaarden bij te werken en te wijzigen door updates en wijzigingen op de Shopify-website te plaatsen. U wordt geadviseerd om van tijd tot tijd de Servicevoorwaarden te raadplegen voor updates of wijzigingen die van invloed kunnen zijn op u. en als u dergelijke wijzigingen niet accepteert, moet u het gebruik van de Services stopzetten.

U moet alle bepalingen en voorwaarden die zijn vervat in deze Servicevoorwaarden of waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen in deze Servicevoorwaarden, inclusief Shopify's Beleid voor acceptabel gebruik ("AUP") lezen, accepteren en accepteren. ) en Privacybeleid, en, indien van toepassing, de Aanvullende Servicevoorwaarden voor Europese Verkopersde Shopify API-licentie en gebruiksvoorwaarden ("API-voorwaarden") en de Shopify Data Processing Addendum ("DPA") voordat u zich kunt aanmelden voor een Shopify-account of een Shopify-service kunt gebruiken.

Daarnaast dient u de Betrokkenheidsregels voor de verkoop van COVID-19-gerelateerde producten te accepteren als u COVID-19-gerelateerde producten verkoopt.

** De alledaagse taalsamenvattingen zijn uitsluitend bedoeld ter verduidelijking en worden vetgedrukt weergegeven onder elke sectie, maar deze samenvattingen zijn niet wettelijk bindend. Lees de Servicevoorwaarden, inclusief elk document waarnaar in deze Servicevoorwaarden wordt verwezen, voor een volledig beeld van uw wettelijke vereisten. Door Shopify of een andere Shopify-service te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Controleer regelmatig op updates.**

1. Accountvoorwaarden

 1. Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Services, moet u uw registreren voor een Shopify-account ('Account') door uw volledige wettelijke naam, huidig adres, telefoonnummer, een geldig e-mailadres en alle andere informatie zoals vereist op te geven. Shopify kan uw aanvraag voor een account of een bestaande account om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken weigeren.
 2. U moet ouder zijn dan: (i) 18 jaar, of (ii) op zijn minst de meerderjarige leeftijd in het rechtsgebied waar u woont en van waaruit u de Services gebruikt om een Account te openen.3. U bevestigt dat u Services ontvangt die worden aangeboden door Shopify voor het uitvoeren van een zakelijke activiteit en niet voor persoonlijke, huishoudelijke of gezinsdoeleinden.4. U erkent dat Shopify het e-mailadres gebruikt dat u verstrekt bij het openen van een account of van tijd tot tijd door u wordt bijgewerkt als de primaire methode voor communicatie met u.
 3. U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van uw wachtwoord. Shopify is niet en zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade als gevolg van uw verzuim om de beveiliging van uw account en wachtwoord te behouden.
 4. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten en inhoud zoals foto's, afbeeldingen, video's, afbeeldingen, geschreven inhoud, audiobestanden, code, informatie of gegevens die zijn geüpload, verzameld, gegenereerd, opgeslagen, weergegeven, verspreid, verzonden of tentoongesteld op of in verband met uw Account ('Materialen'). Een schending of overtreding van welke voorwaarde in de Servicevoorwaarden dan ook, inclusief de AUP, zoals bepaald naar eigen goeddunken door Shopify zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

2. Accountactivering

2.1 Winkeleigenaar

 1. Met inachtneming van artikel 2.1.2 is de persoon die zich voor de Dienst registreert door een Account te openen, de contractpartij ("Winkeleigenaar") wat betreft onze Servicevoorwaarden, en de persoon die gemachtigd is elke overeenkomstige Account te gebruiken dat we in het kader van de Dienst aan de Winkeleigenaar kunnen verstrekken. Jij bent er verantwoordelijk voor dat de naam van de Winkeleigenaar (met inbegrip van de officiële naam van het bedrijf dat eigenaar is van de Winkel, voor zover dat van toepassing is) duidelijk wordt vermeld op de website van de Winkel.
 2. Als je je registreert voor de Diensten namens je werkgever, dan is je werkgever de Winkeleigenaar. Als je je registreert voor de Diensten namens je werkgever, moet je een e-mailadres gebruiken dat je door je werkgever is verstrekt en garandeer je dat je gemachtigd bent je werkgever ertoe te verbinden onze Servicevoorwaarden na te komen.
 3. Je Winkel op Shopify kan maar aan één Winkeleigenaar gekoppeld zijn. Een Winkeleigenaar kan meerdere Winkels op Shopify hebben. "Winkel" betekent de onlinewinkel of fysieke winkellocatie die aan de Account gekoppeld is.

2.2 Personeelsaccounts

 1. Het door jou gekozen abonnement op Shopify kan je de mogelijkheid bieden een of meerdere personeelsaccounts ("Personeelsaccounts") aan te maken waarmee andere mensen toegang kunnen krijgen tot de Account. Door middel van Personeelsaccounts kunnen Winkeleigenaren machtigingen instellen zodat anderen aan hun Account kunnen werken, en daarbij instellen of Personeelsaccounts al dan niet toegang hebben tot specifieke bedrijfsgegevens (je kunt aan Personeelsaccounts bijvoorbeeld alleen toegang geven tot verkoopgegevens op de pagina Rapportage, en het wijzigen van algemene instellingen van de winkel door Personeelsaccounts kan bijvoorbeeld worden geblokkeerd).
 2. De Winkeleigenaar is wat betreft de verplichtingen krachtens deze Servicevoorwaarden verantwoordelijk en aansprakelijk voor elke niet-nakoming en voor elk handelen en nalaten, voortkomend uit het gebruik van Personeelsaccounts, alsof dit het handelen, nalaten of niet-nakomen van de Winkeleigenaar zelf was.
 3. De Winkeleigenaar en de gebruikers van Personeelsaccounts worden allemaal "Shopify-gebruiker" genoemd.

2.3 PayPal Express Checkout en Shopify Payments-accounts

 1. Nadat het registreren voor de Dienst voltooid is, maakt Shopify namens jou en met gebruik van je e-mailadres een PayPal Express Checkout-account aan. Afhankelijk van je locatie maakt Shopify mogelijk ook een Shopify Payments-account voor je aan.
 2. Je erkent dat PayPal Express Checkout en/of Shopify Payments je standaard-betalingsgateways worden en dat je er als Winkeleigenaar als enige voor verantwoordelijk bent deze accounts te activeren en te behouden. Als je deze betaalaccounts niet wilt behouden, ben je er zelf verantwoordelijk voor ze te deactiveren. Voor alle duidelijkheid geven we aan dat PayPal Express Checkout een Dienst van een externe leverancier is, zoals bedoeld in artikel 17 van deze Servicevoorwaarden.

2.4 Apple Pay voor Safari-account

 1. Nadat het registreren voor de Dienst voltooid is, maakt Shopify namens jou een Apple Pay voor Safari-account ("Apple Pay") aan, met gebruik van de URL's en de bedrijfsnaam die je voor je Account hebt opgegeven. Afhankelijk van je locatie kan Shopify je Apple Pay-account voor je activeren. Anders moet je je Apple Pay-account zelf activeren vanuit je beheercentrum. Als je de Apple Pay-account niet wilt behouden, moet je deze zelf deactiveren. Voor alle duidelijkheid geven we aan dat Apple Pay een Dienst van een externe leverancier is, zoals bedoeld in artikel 17 van deze Servicevoorwaarden.
 2. Als je een betalingsgateway gebruikt die door Apple Pay wordt ondersteund en je klanten Apple Pay hebben ingeschakeld op hun apparaat, kunnen klanten in je Winkel goederen en diensten kopen met gebruik van Apple Pay.
 3. Als je Apple Pay gebruikt in je Winkel, ga je daarmee akkoord met de Servicevoorwaarden van Apple Pay voor winkeliers, die door Apple periodiek kunnen worden gewijzigd. Wanneer Apple de Servicevoorwaarden van Apple Pay voor winkeliers wijzigt, zal de herziene versie worden gepubliceerd op https://www.shopify.nl/legal/apple-pay. Dergelijke wijzigingen aan de Servicevoorwaarden van Apple Pay voor winkeliers worden van kracht vanaf de datum van publicatie. Als je in je Winkel gebruik blijft maken van Apple Pay nadat de gewijzigde Servicevoorwaarden van Apple Pay voor winkeliers zijn gepubliceerd, ga je daarmee akkoord met de gewijzigde Servicevoorwaarden van Apple Pay voor winkeliers. Als je niet akkoord gaat met de wijzigingen aan de Servicevoorwaarden voor Apple Pay van winkeliers, moet je je Apple Pay-account deactiveren en mag je Apple Pay niet meer gebruiken in je Winkel.

2.5 Google Pay

Indien je je hebt aangemeld voor Shopify Payments, maakt Shopify, nadat het registreren voor de Dienst voltooid is, namens jou een Google Pay-account aan. Als je je Google Pay-account niet wilt behouden, ben je er zelf verantwoordelijk voor deze te deactiveren. Voor alle duidelijkheid geven we aan dat Google Pay een Dienst van een externe leverancier is, zoals bedoeld in artikel 17 van deze Servicevoorwaarden.

 1. Als je een betalingsgateway gebruikt die door Google Pay wordt ondersteund en je klanten Google Pay hebben ingeschakeld op hun apparaat, kunnen klanten in je Winkel goederen en diensten kopen met gebruik van Google Pay.

 2. Als je Google Pay gebruikt in je Winkel, ga je daarmee akkoord met de Servicevoorwaarden voor de Google Pay API, zoals die door Google periodiek kunnen worden gewijzigd. Wanneer Google de Servicevoorwaarden voor de Google Pay API wijzigt, zal de herziene versie worden gepubliceerd op https://payments.developers.google.com/terms/sellertos. Dergelijke wijzigingen aan de Servicevoorwaarden voor de Google Pay API worden van kracht vanaf de datum van publicatie. Als je in je Winkel gebruik blijft maken van Google Pay nadat de gewijzigde Servicevoorwaarden voor de Google Pay API zijn gepubliceerd, ga je daarmee akkoord met de gewijzigde Servicevoorwaarden voor de Google Pay API. Als je niet akkoord gaat met de wijzigingen aan de Servicevoorwaarden voor de Google Pay API, moet je je Google Pay-account deactiveren en mag je Google Pay niet meer gebruiken in je Winkel.

2.6 Facebook Pay

 1. Indien je je hebt aangemeld voor Shopify Payments, maakt Shopify, nadat het registreren voor de Dienst voltooid is, namens jou een Facebook Pay-account aan. Als je je Facebook Pay-account niet wilt behouden, ben je er zelf verantwoordelijk voor deze te deactiveren. Voor alle duidelijkheid geven we aan dat Facebook Pay een Dienst van een externe leverancier is, zoals bedoeld in artikel 17 van deze Servicevoorwaarden.

 2. Als je een betalingsgateway gebruikt die door Facebook Pay wordt ondersteund en je klanten Facebook Pay hebben ingeschakeld op hun apparaat, kunnen klanten in je Winkel goederen en diensten kopen met gebruik van Facebook Pay.

 3. Als je Facebook Pay gebruikt in je Winkel, ga je daarmee akkoord met de Servicevoorwaarden van Facebook Pay voor verkopers, zoals die door Facebook periodiek kunnen worden gewijzigd. Wanneer Facebook de Servicevoorwaarden van Facebook Pay voor verkopers wijzigt, worden dergelijke wijzigingen van kracht vanaf de datum van publicatie. Als je in je Winkel gebruik blijft maken van Facebook Pay nadat de gewijzigde Servicevoorwaarden van Facebook Pay voor verkopers zijn gepubliceerd, ga je daarmee akkoord met de gewijzigde Servicevoorwaarden van Facebook Pay voor verkopers. Als je niet akkoord gaat met de wijzigingen aan de Servicevoorwaarden van Facebook Pay voor verkopers, moet je je Facebook Pay-account deactiveren en mag je Facebook Pay niet meer gebruiken in je Winkel.

2.7 Domeinnamen

Als je een domeinnaam aankoopt via Shopify, wordt je domeinregistratie standaard elk jaar automatisch verlengd, zolang je Shopify-account actief blijft. Je gaat ermee akkoord dat je er verantwoordelijk voor bent de automatische verlenging zelf uit te schakelen, als je dat wilt.

3. Algemene voorwaarden

U dient alle bepalingen en voorwaarden in deze Servicevoorwaarden, inclusief het AUP en het Privacybeleid te lezen en accepteren voordat u een Shopify-gebruiker kunt worden. Daarnaast dient u de Betrokkenheidsregels voor de verkoop van COVID-19-gerelateerde producten te accepteren als u COVID-19-gerelateerde producten verkoopt.

 1. Technische ondersteuning bij de Services is alleen beschikbaar voor Shopify-gebruikers.
 2. De Servicevoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Provincie Ontario en de Canadese wetgeving die daarop van toepassing is, zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing op deze Servicevoorwaarden en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. U erkent en gaat ermee akkoord dat Shopify deze Servicevoorwaarden op elk moment kan wijzigen door de betreffende gewijzigde en aangepaste Servicevoorwaarden op de website van Shopify te publiceren, beschikbaar op /legal/rules-of-engagement-covid19. Dergelijke wijzigingen in de Servicevoorwaarden zijn van kracht vanaf de datum van publicatie. Als u de Services blijft gebruiken nadat de gewijzigde Servicevoorwaarden op de website van Shopify zijn gepubliceerd, betekent dit dat u instemt en akkoord gaat met de gewijzigde Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met wijzigingen in de Servicevoorwaarden, mag u de Service niet blijven gebruiken.
 4. U mag de Shopify-service niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden noch mag u door het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten), de wetten die op u van toepassing zijn in het rechtsgebied van uw klant of de wetten van Canada en de provincie Ontario, overtreden. U zult zich houden aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften bij uw gebruik van de Service en uw verplichtingsprestaties uit hoofde van de Servicevoorwaarden.
 5. De Shopify API-licentie en -gebruiksvoorwaarden op https://www.shopify.nl/juridisch/voorwaarden bepalen uw toegang tot en gebruik van de Shopify API (zoals daarin gedefinieerd). U bent zelf verantwoordelijk voor de activiteit die plaatsvindt met uw API-gegevens (zoals gedefinieerd in de API-voorwaarden) en voor het veilig houden van uw API-gegevens.
 6. U stemt ermee in om geen enkel deel van de Services, het gebruik van de Services of toegang tot de Services te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Shopify.
 7. U mag geen zoekmachine of andere betaal-per-klik -zoekwoorden (zoals Google Ads) kopen, of domeinnamen die handelsmerken van Shopify of Shopify gebruiken en/of varianten en spelfouten daarvan.
 8. Vragen over de Servicevoorwaarden dienen te worden gestuurd naar Shopify-ondersteuning.
 9. U begrijpt dat uw Materialen (creditcardinformatie niet inbegrepen) ongecodeerd overgedragen kunnen worden en (a) overdracht over verschillende netwerken omvatten; en (b) wijzigingen om te voldoen en aan te passen aan de technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.
 10. Met de Services kunt u bepaalde communicatie naar uw klanten verzenden via SMS-berichten (bijvoorbeeld het verzenden van bestelbevestigingen via SMS) (de "SMS-diensten"). U zult de SMS-diensten alleen gebruiken in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden, het [Beleid voor aanvaardbaar gebruik] van Nexmo Inc. (https://help.shopify.com/nl/questions), en de wetten van het rechtsgebied vanwaaruit u berichten verzendt en waarin uw berichten worden ontvangen.
 11. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Services, inclusief informatie die wordt verzonden naar of opgeslagen door Shopify, onderhevig is aan Shopify's privacybeleid op https://www.nexmo.com/acceptable-use
 12. De Servicevoorwaarden zijn mogelijk beschikbaar in andere talen dan Nederlands. In het geval van inconsistenties of conflicten tussen deze Nederlandstalige Servicevoorwaarden en de Engelstalige Servicevoorwaarden van Shopify, zal de recentste Engelse versie van de Servicevoorwaarden op https://www.shopify.nl/juridisch/privacy prevaleren.
 13. Alle voorwaarden en bepalingen van de Servicevoorwaarden zijn bindend voor en komen ten goede aan de partijen bij de Servicevoorwaarden en aan hun respectieve erfgenamen, opvolgers, toegestane rechtverkrijgenden en wettelijke vertegenwoordigers. Het is Shopify toegestaan deze Servicevoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving aan u of toestemming van u toe te wijzen. U zult niet het recht hebben om de Servicevoorwaarden of enige van uw rechten of verplichtingen hieronder aan derden over te dragen of anderszins over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Shopify, te geven of te weigeren naar eigen goeddunken van Shopify.14. Indien (een deel van) een bepaling in deze Servicevoorwaarden om wat voor reden dan ook ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt geacht, dan heeft deze ongeldigheid, onwettigheid of onuitvoerbaarheid geen effect op de andere bepalingen (of op het niet-betroffen deel van de bepaling) van de Servicevoorwaarden, en dan zullen de Servicevoorwaarden worden geïnterpreteerd alsof een dergelijk(e) ongeldige, onwettige of onuitvoerbare (deel van de) bepaling nooit in de Servicevoorwaarden had gestaan.
 14. De paragrafen 1, 3(2)-(5), 4, 6-8, 14-15, 17(9)-(11), 19, 21 en 22 zullen de beëindiging of afloop van deze Servicevoorwaarden overleven.

4. Shopify-contractant

 1. Als het factuuradres van uw winkel zich in de Verenigde Staten of Canada bevindt, is deze sectie 4 (1) op u van toepassing:

  a. 'Shopify-contractant' betekent Shopify Inc., een Canadese onderneming met kantoren op 151 O’Connor Street, Ground floor, Ottawa, Ontario, K2P 2L8.

  b. De partijen onderwerpen zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de provincie Ontario met betrekking tot geschillen of claims die voortvloeien uit of in verband staan met de Servicevoorwaarden. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing op deze Servicevoorwaarden en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. Als het factuuradres van uw winkel zich bevindt in de regio Azië-Pacific (inclusief Australië, Nieuw-Zeeland, China, Japan, Singapore), is deze sectie 4(2) op u van toepassing:

  a. 'Shopify-contractant' betekent Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd, een onderneming opgericht onder de wetten van Singapore, met kantoren aan 77 Robinson Road, #13-00 Robinson 77, Singapore 068896.

  b. De partijen komen onherroepelijk overeen dat de rechtbanken van Singapore exclusieve rechtsbevoegdheid hebben om geschillen te beslechten die voortvloeien uit of verband houden met de Servicevoorwaarden en dat dienovereenkomstig alle procedures die voortkomen uit of verband houden met de Servicevoorwaarden in dergelijke rechtbanken. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing op deze Servicevoorwaarden en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. Als het factuuradres van uw winkel zich in EMEA-regio bevindt of andere jurisdicties die niet zijn vermeld in sectie 4(1) of 4(2), waaronder Europa en Rusland, het Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Amerika, het Caribisch gebied of Mexico, deze sectie 4(3) is op u van toepassing:

  a. 'Shopify-contractant': Shopify International Limited, een besloten vennootschap met aandelen, gevestigd in Ierland onder registratienummer 560279, met maatschappelijke zetel op 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland, BTW-nummer IE 3347697KH en de website is te vinden op https://www.shopify.nl/.

  b. U stemt er onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in om zich te onderwerpen aan de jurisdictie van Ierse rechtbanken, die bevoegd zijn om geschillen te beslechten die kunnen voortvloeien uit of in verband staan met de geldigheid, het effect, de interpretatie of de uitvoering van deze Servicevoorwaarden en u ziet onherroepelijk en onvoorwaardelijk af van deze enig bezwaar tegen een claim dat een rechtszaak, actie of procedure door Shopify is ingesteld in een ander rechtsgebied. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing op deze Servicevoorwaarden en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Rechten van Shopify

 1. We behouden ons het recht voor de Services om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen of te beëindigen. Niet alle Services en functies zijn beschikbaar in elk rechtsgebied en we zijn niet verplicht om Services of functies beschikbaar te maken in enig rechtsgebied.2. We behouden ons het recht voor om service aan iedereen om welke reden dan ook op elk moment te weigeren.
 2. We kunnen, maar zijn niet verplicht om Materialen te verwijderen en Accounts op te schorten of te beëindigen als we naar eigen goeddunken bepalen dat de goederen of services die worden aangeboden via een Winkel, of de Materialen die worden geüpload of worden gepost naar een Winkel, ons Beleid Aanvaardbaar Gebruik, Acceptable Use Policy ('AUP') schenden of deze Servicevoorwaarden.
 3. Mondeling of schriftelijk misbruik van welke aard dan ook (inclusief bedreiging van misbruik of vergelding) van een Shopify-klant, Shopify-medewerker, lid of functionaris, zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van het Account.
 4. Shopify screent Materialen niet vooraf en het is naar eigen goeddunken om Materialen van de Service, inclusief uw Winkel, te weigeren of te verwijderen.6. We behouden ons het recht voor om onze services aan uw concurrenten aan te bieden en beloven geen exclusiviteit in een bepaald marktsegment. U erkent en gaat ermee akkoord dat Shopify-medewerkers en -contractanten ook klanten/merchants van Shopify kunnen zijn en dat zij mogelijk met u concurreren, hoewel zij uw Vertrouwelijke gegevens (zoals gedefinieerd in hoofdstuk 6) mogelijk niet gebruiken.7. In het geval van een geschil over het eigendom van een Account behouden we ons het recht voor om documentatie te vragen om het eigendom van een Account te bepalen of te bevestigen. Documentatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, een gescande kopie van uw bedrijfslicentie, door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met pasfoto, de laatste vier cijfers van de creditcard die in het bestand staat, uw status als werknemer van een entiteit, etc.
 5. Shopify behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken rechtmatig Accounteigendom te bepalen en overdracht van een Account aan de rechtmatige Winkeleigenaar te faciliteren. Als we niet in staat zijn om de rechtmatige Winkeleigenaar redelijkerwijs te bepalen, behoudt Shopify, onverminderd onze andere rechten en rechtsmiddelen, het recht om een Account tijdelijk uit te schakelen totdat een oplossing tussen de partijen is overeengekomen.

6. Vertrouwelijkheid

 1. 'Vertrouwelijke informatie' omvat, maar is niet beperkt tot, alle informatie in verband met het bedrijf van een partij en niet publiekelijk bekend, inclusief specifieke bedrijfsinformatie, technische processen en formules, software, klantenlijsten, prospectieve klantenlijsten, namen, adressen en andere informatie met betrekking tot klanten en potentiële klanten, productontwerpen, verkopen, kosten (inclusief eventuele verwerkingskosten), prijslijsten en andere ongepubliceerde financiële informatie, bedrijfsplannen en marketinggegevens, en andere vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie, ongeacht of niet gemarkeerd als vertrouwelijk of eigendom. De Vertrouwelijke gegevens van Shopify omvat alle informatie die u ontvangt met betrekking tot ons of de Services, die niet bekend is bij het grote publiek, inclusief informatie met betrekking tot ons beveiligingsprogramma en onze beveiligingspraktijken.
 2. Elke partij gaat ermee akkoord de Vertrouwelijke gegevens van de andere partij alleen te gebruiken als noodzakelijk voor het uitvoeren van zijn verplichtingen onder deze Servicevoorwaarden en in overeenstemming met alle andere verplichtingen in deze Servicevoorwaarden inclusief deze Sectie 6.Elke partij gaat ermee akkoord dat zij alle redelijke stappen zal ondernemen, althans in wezen gelijk aan de stappen die nodig zijn om haar eigen bedrijfseigen informatie te beschermen, om het dupliceren, openbaar maken of gebruik van dergelijke Vertrouwelijke gegevens te voorkomen, anders dan (i) door of aan haar werknemers, agenten en onderaannemers die toegang moeten hebben tot dergelijke Vertrouwelijke gegevens om de verplichtingen van deze partij hieronder uit te voeren, die elk de Vertrouwelijke gegevens zullen behandelen zoals hierin worden verstrekt, en die onderworpen zijn aan vertrouwelijkheidsverplichtingen aan die partij die minstens zo streng zijn als die in dit document; of (ii) zoals vereist door een wet, regelgeving of bevel van een rechtbank met de juiste jurisdictie over de partijen en het onderwerp in deze Servicevoorwaarden, op voorwaarde dat, indien wettelijk toegestaan, de ontvangende partij de openbaarmakende partij voorziet van schriftelijke kennisgeving en het gebruik van commercieel redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat dergelijke openbaarmaking een vertrouwelijke behandeling krijgt. Vertrouwelijke informatie zal geen informatie bevatten die de ontvangende partij kan bewijzen: (A) was al in het publieke domein, of was al bekend bij of in het bezit van de ontvangende partij, op het moment van openbaarmaking van dergelijke informatie; (B) onafhankelijk door de ontvangende partij is ontwikkeld zonder gebruik van of verwijzing naar de Vertrouwelijke gegevens van de andere partij en zonder enige bepaling van deze Servicevoorwaarden te schenden; of (C) wordt daarna terecht door de ontvangende partij verkregen uit een andere bron dan de onthullende partij zonder enige bepaling van deze Servicevoorwaarden te schenden.

7. Aansprakelijkheidsbeperking

 1. U begrijpt en gaat uitdrukkelijk ermee akkoord dat Shopify, voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, waaronder, maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit het gebruik of onvermogen om de Service te gebruiken.
 2. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, zijn Shopify of onze leveranciers in geen geval aansprakelijk voor gederfde winst of speciale, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met onze site, onze Services of deze Servicevoorwaarden (hoe dan ook ontstaan, inclusief nalatigheid). U stemt ermee in ons en, indien van toepassing, onze moedermaatschappijen, affiliates, Shopify-partners, functionarissen, directeurs, agenten, werknemers en leveranciers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij vanwege of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die hierin zijn opgenomen door verwijzing (inclusief de AUP), of uw overtreding van een wet of de rechten van een derde partij.
 3. Uw gebruik van de Services is geheel op eigen risico. De Services worden aangeboden op een 'as is' en 'zoals beschikbaar' basis zonder enige garantie of voorwaarde, expliciet, impliciet of wettelijk.
 4. Shopify garandeert niet dat de Services ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.
 5. Shopify garandeert niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Services accuraat of betrouwbaar zijn.
 6. Shopify garandeert niet dat de kwaliteit van producten, services, informatie of andere materialen die u via de Services hebt gekocht of verkregen aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat fouten in de Services zullen worden gecorrigeerd.

8. Ontheffing, afstand en volledige overeenkomst

Het onvermogen van Shopify om enig recht of bepaling van de Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling. Indien een bepaling van de Servicevoorwaarden, inclusief alle algemene voorwaarden en andere documenten die het door middel van verwijzing bevat, door een bevoegde rechtbank in strijd met de wet wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van de oorspronkelijke bepaling all zo goed mogelijk te volbrengen, en de overige bepaling van de Servicevoorwaarden zal volledig van kracht blijven.De Servicevoorwaarden, inclusief de documenten die het door middel van verwijzing bevat, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Shopify en regelen uw gebruik van de Service en uw Account, en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en Shopify (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

9. Intellectuele eigendom en klantinhoud

 1. We claimen geen intellectuele eigendomsrechten op de Materialen die u aan de Shopify-service verstrekt. Alle materialen die u uploadt, blijven van u. U kunt uw Shopify-winkel op elk gewenst moment verwijderen door uw Account te verwijderen.
 2. Door Materialen te uploaden, gaat u ermee akkoord: (a) andere internetgebruikers toe te staan de Materialen die u publiceert openbaar te bekijken in uw winkel; (b) Shopify toe te staan Materialen op te slaan, en in het geval van Materialen die u openbaar publiceert, geeft u uw Materialen weer en gebruikt u deze; en (c) dat Shopify op elk moment alle Materialen kan beoordelen en verwijderen die aan haar Service zijn voorgelegd, hoewel Shopify niet verplicht is dit te doen.
 3. U behoudt het eigendom van alle Materialen die u uploadt naar de winkel; door uw Winkel openbaar te maken, gaat u er echter mee akkoord dat anderen de Materialen kunnen bekijken die u openbaar in je Winkel publiceert. U bent verantwoordelijk voor de naleving van de Materialen met toepasselijke wet- en regelgeving.
 4. Shopify heeft het niet-exclusieve recht en licentie om de namen, handelsmerken, servicemerken en logo's van uw Winkel te gebruiken om de Service te promoten.

10. POS Services

In aanvulling op de voorwaarden die in het algemeen van toepassing zijn op Services, zijn de volgende voorwaarden van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de POS Services. De POS Services omvatten de Shopify Kassasysteem-software ("Kassasysteem Software"), de Shopify Kassasysteem-website, te vinden op /pos, programma's, documentatie, apps, hulpmiddelen, internetgebaseerde services en componenten, POS-hardware van Shopify ("Kassasysteem-apparatuur") en eventuele updates daarvan die Shopify u ter beschikking stelt.

 1. Toegang tot en gebruik van de POS Services vereist dat u een actieve en geldige Account hebt.
 2. Als uw POS Services zijn ingeschakeld met Shopify Payments, kunt u niet tegelijkertijd een andere betalingsverwerkingsservice gebruiken. De betalingsgateway die voor uw Kassasysteem-Services wordt gebruikt, moet dezelfde zijn als die voor uw Online Services, indien van toepassing.
 3. U kunt uw POS Services beëindigen zonder uw Account of andere services waarop u zich abonneert te beëindigen. In dat geval blijft u gefactureerd worden en betaalt u voor de Services (met uitzondering van de beëindigde POS Services).
 4. U gaat ermee akkoord om de POS Services te gebruiken in overeenstemming met alle procedures die door Shopify van tijd tot tijd worden aangeboden.
 5. Hoewel de POS Services coderingstechnologie gebruiken en de wet over het algemeen verbiedt dat derden de verzending controleren, kunnen we de veiligheid met betrekking tot de verbinding met de POS Services niet garanderen en zijn wij niet aansprakelijk voor ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van gegevens die via de POS Services.
 6. Kassasysteem-apparatuur wordt gekocht en niet verhuurd. Aankoop van de Kassasysteem-apparatuur is onderworpen aan de Kassasysteem Apparatuur Overeenkomst, te vinden op https://www.shopify.nl/legal/notice. Na betaling door u voor de Kassasysteem-apparatuur, en bevestiging van verzending van de Kassasysteem-apparatuur, verkrijgt u eigendom van de hardwarecomponenten van de Kassasysteem-apparatuur en krijgt u een licentie voor toegang tot en gebruik van alle Kassasysteem-software die is geïnstalleerd in de Kassasysteem-apparatuur (en eventuele updates daarvan), op een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare basis, uitsluitend met het oog op het gebruik van de Kassasysteem-diensten. Kassasysteem-apparatuur is onderworpen aan ons Retourbeleid, dat te vinden is op https://hardware.shopify.nl/pages/return-policy. Retourneringen en terugbetalingen zijn niet beschikbaar voor de Chip & Swipe Reader, Swipe (Audio Jack) en fysieke cadeaubonnen die zijn aangeschaft bij de Shopify Hardware Store.
 7. De vergoedingen voor POS Services worden bepaald op basis van het aantal locaties dat de POS Services gebruikt. Locaties worden gedefinieerd op vestigingsadres en worden gebruikt voor het koppelen van bestellingen aan een specifiek vestigingsadres. Locaties worden toegevoegd via de webbeheerconsole van Shopify die aan uw account is gekoppeld. Het aantal locaties dat gebruikmaakt van Kassasysteem Services zal ook door ons worden gedetecteerd en overeenkomstig worden gefactureerd als onderdeel van uw normale factureringscyclus. In het geval van discrepantie tussen het aantal locaties dat u heeft toegevoegd via de webbeheerconsole van Shopify en het aantal locaties dat door Shopify is gedetecteerd, wordt het aantal door Shopify gedetecteerde locaties als correct beschouwd.

11. Shopify-verzending

Je kunt in je Shopify-beheercentrum verzendlabels ("Shopify Shipping") kopen voor de levering van goederen die in je Shopify-winkel zijn aangekocht. Op je toegang tot en gebruik van Shopify Shipping zijn, naast deze Servicevoorwaarden, de Shopify Shipping-servicevoorwaarden van toepassing. Deze kun je vinden op (a) https://www.shopify.com/legal/terms-shipping-us als je je in de Verenigde Staten bevindt; (b) https://www.shopify.com/legal/terms-shipping-ca als je je in Canada bevindt; of (c) https://www.shopify.com/legal/terms-shipping-global als je je buiten Canada of de Verenigde Staten bevindt.

12. Theme Store

 1. U kunt het uiterlijk van uw Shopify-Winkel bepalen met een ontwerpsjabloon uit de Theme Store van Shopify ('een Thema'). Als u een Thema downloadt, heeft u een licentie om het voor slechts één Winkel te gebruiken. U mag een Thema overzetten naar een tweede eigen Winkel als u uw eerste Winkel sluit. Om een overdracht van een Thema naar een tweede eigen Winkel te starten, stuurt u een e-mail naar support@shopify.com. Het is u niet toegestaan om een Thema over te dragen of te verkopen aan de Winkel van een andere persoon op Shopify of elders. Meerdere Winkels vereisen meerdere downloads en elke download is onderworpen aan de toepasselijke vergoeding. Shopify geeft geen garantie dat een bepaald Thema beschikbaar blijft voor extra downloads.
 2. U kunt het Thema aanpassen aan uw Winkel. Shopify kan naar eigen goeddunken de voettekst toevoegen of wijzigen in een Thema die verwijst naar Shopify. Shopify kan het Thema waar het bevat, naar eigen goeddunken, wijzigen in een element dat de Shopify AUP of andere bepalingen van de Servicevoorwaarden schendt, zelfs als u het Thema in die staat hebt ontvangen. Shopify kan het Thema aanpassen aan technische wijzigingen en updates indien nodig.
 3. De intellectuele eigendomsrechten van het Thema blijven eigendom van de ontwerper. Als u de rechten overschrijdt die zijn verleend door uw aankoop van een Thema, kan de ontwerper juridische stappen ondernemen tegen u, en, onverminderd onze andere rechten of rechtsmiddelen, kan Shopify administratieve stappen ondernemen, zoals het aanpassen van uw Winkel of het sluiten van uw Winkel.4. Technische ondersteuning voor een Thema is de verantwoordelijkheid van de ontwerper en Shopify aanvaardt geen verantwoordelijkheid om dergelijke ondersteuning te bieden. Shopify kan u helpen contact op te nemen met de ontwerper.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, en niet van Shopify, om ervoor te zorgen dat de installatie van een nieuw thema het huidige of al bestaande thema of de gebruikersinterface van de gebruiker niet overschrijft of beschadigt.

13. Shopify Email

U kunt e-mail genereren of versturen vanuit uw Account via de Shopify e-mailservices (de "E-mail Services"). Naast voorwaarden die over het algmeen van toepassing zijn op de Services (met inbegrip van Shopify's Beleid voor aanvaardbaar gebruik, en Privacybeleid), gelden de volgende voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de E-mail Services:

 1. Shopify maakt gebruik van bepaalde controles om de inhoud van e-mailberichten te scannen die u aflevert met behulp van de E-mail Services voorafgaand aan de aflevering ("Content Scanning"). Dergelijke Content Scanning is bedoeld om spam, phishing, of andere kwaadaardige inhoud te beperken die in strijd is met deze Servicevoorwaarden, of het Beleid voor aanvaardbaar gebruik van Shopify (gezamenlijk, "Bedreigingen"). Door gebruik te maken van de E-mail Services, geeft u Shopify exclusief het recht om dergelijke Content Scanning in te zetten. Shopify garandeert niet dat de E-mail Services vrij zijn van bedreigingen, en elke elke Shopify-merchant is verantwoordelijk voor alle gegenereerde inhoud in hun respectievelijke Winkels.

 2. DOOR HET GENEREREN OF VERZENDEN VAN E-MAIL VIA DE E-MAIL SERVIES, GAAT U AKKOORD MET DE VOLGENDE VEREISTEN (DE " VEREISTEN VAN DE E-MAIL SERVICES"). SHOPIFY, OF HAAR EXTERNE AANBIEDERS , KAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE E-MAIL SERVICES OPSCHORTEN OF BEËINDIGEN ALS U NIET VOLDOET AAN DE VEREISTEN VOOR E-MAIL SERVICES.

  1. Uw gebruik van de E-mail Services moet voldoen aan alle geldende wetten. Voorbeelden van toepasselijke wetten zijn met betrekking tot spam of ongevraagde commerciële e-mail ("UCE"), privacy, veiligheid, obsceniteit, smaad, intellectueel eigendom , pornografie, terrorisme, binnenlandse veiligheid, gokken, kinderbescherming, en andere toepasselijke wetten. Het is uw verantwoordelijkheid om de toepasselijke wetten te kennen en te begrijpen voor uw gebruik van de E-mail Services en de e-mails die u genereert of stuurt via de E-mail Services.
  2. 2. Uw gebruik van de E-mail Services moet voldoen aan Shopify's Privacybeleid. Het is uw verantwoordelijkheid om het Privacybeleid te lezen en te begrijpen dat van toepassing is op uw gebruik van de E-mail Services en de e-mails die u genereert of stuurt via de E-mail Services.
  3. U zult commercieel redelijke inspanningen doen om geen gevoelige persoonlijke gegevens, met inbegrip van informatie over individuele medische of gezondheidstoestand, ras of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische geloofsovertuigingen, of andere gevoelige gegevens (gezamenlijk, "Gevoelige gegevens") via de E-mail Services. Het is uw responsibility om uw verplichtingen te lezen en te begrijpen in verband met Gevoelige gegevens.
  4. Uw gebruik van de E-mail Services moet voldoen aan alle toepasselijke richtlijnen die door Shopify zijn opgesteld. De richtlijnen hieronder zijn voorbeelden van praktijken die in strijd kunnen zijn met de E-mail Services Vereisten bij het genereren of verzenden van e-mails via de E-mail Services:
   • het gebruik van niet-toegestane e-maillijsten (d.w.z. lijsten waarin elke ontvanger niet expliciet toestemming voor heeft gegeven om e-mails van u te ontvangen door bevestigend aan te melden om deze e-mails te ontvangen);
   • het gebruik van gekochte of gehuurde e-maillijsten;
   • het gebruik van e-mailadressen van derden, domeinnamen of mailservers zonder de juiste toestemming;
   • het verzenden van e-mails naar niet-specifieke adressen (bijv., webmaster@domain.com of info@domain.com); 
   • e-mails versturen dat resulteert in een onaanvaardbaar aantal spam of UCE-klachten (zelfs als de e-mails zelf geen daadwerkelijke spam of UCE zijn); 
   • het niet opnemen van een werkende "afmeld"-link in elke e-mail die de ontvanger in staat stelt zichzelf te verwijderen van uw e-maillijst;
   • het niet voldoen aan een verzoek van een ontvanger om binnen 10 dagen na ontvangst van uw verzoek van de e-maillijst te worden verwijderd; 
   • geen link in elke e-mail opnemen naar het dan-geldende privacybeleid dat van toepassing is op die e-mail; 
   • het vermommen van de oorsprong of het onderwerp van een e-mail, of het vervalsen of manipuleren van het oorspronkelijke e-mailadres, onderwerpregel, koppen of informatie over het verzendpad voor elke e-mail; 
   • het niet opnemen van uw geldige fysieke postadres in elke e-mail, of een link naar die informatie; of
   • "junkmail", "kettingbrieven", "piramidespelen", stimulansen (bijv. coupons, kortingen, prijzen, of andere stimulansen) of ander materiaal in een e-mail opnemen die een ontvanger aanmoedigt om de E-mail door te sturen naar een andere ontvanger.
 3. Als u of een klant weet of vermoedt dat er sprake is van overtredingen van de E-mail Services, neem dan contact op met Shopify via abuse@shopify.com. Shopify zal naar eigen goeddunken bepalen of wordt voldaan aan de vereisten van de E-mail Services.

 4. Shopify's E-mail Services maken gebruik van externe aanbieders, including SendGrid (een Twilio-onderneming). Uw gebruik van de E-mail Services is onderworpen aan het Beleid voor aanvaardbaar gebruik zoals het van tijd tot tijd door SendGrid kan worden gewijzigd.

14. Betaling van de kosten

 1. U betaalt de Kosten die van toepassing zijn op uw abonnement op de Online Service en/of POS Services ("Abonnementskosten") en eventuele andere toepasselijke vergoedingen, inclusief maar niet beperkt tot toepasselijke vergoedingen die betrekking hebben op de waarde van de verkopen die via uw winkel zijn gedaan bij het gebruik van betalingsverschaffers anders dan Shopify Payments ("Transactiekosten") en alle kosten met betrekking tot uw aankoop of gebruik van producten of diensten zoals Shopify Payments, Kassasysteem-apparatuur, verzending, apps, Thema's, domeinnamen, Experts Marketplace of Services van Derden ("Extra kosten"). De Abonnementskosten, Transactiekosten en de Extra kosten worden samen de "Vergoedingen" genoemd.
 2. U moet een geldige creditcard bij ons in het systeem hebben staan om te betalen voor alle gemaakte en terugkerende Kosten. Shopify brengt de toepasselijke Kosten in rekening voor elke geldige betaalmethode die u autoriseert ("Geautoriseerde betalingsmethode"), en Shopify zal doorgaan met het in rekening brengen van de Geautoriseerde betalingsmethode voor toepasselijke Kosten tot de Services worden beëindigd en alle uitstaande vergoedingen volledig zijn betaald. Tenzij anders aangegeven, zijn alle Vergoedingen en andere kosten in Amerikaanse dollars en zijn alle betalingen in Amerikaanse valuta.
 3. Abonnementskosten worden vooraf betaald en zullen in intervallen van 30 dagen worden gefactureerd (elke dergelijke datum, een "Factureringsdatum"). Transactiekosten en Extra vergoedingen worden van tijd tot tijd in rekening gebracht door Shopify. Op elke Factuurdatum worden kosten in rekening gebracht voor alle openstaande Vergoedingen die nog niet eerder in rekening zijn gebracht. De Kosten zullen verschijnen op een factuur, die via de verstrekte e-mail naar de Accounteigenaar wordt verzonden. Eveneens verschijnt er een factuur op de Accountpagina van uw Winkel-beheersconsole. Gebruikers hebben ongeveer twee weken om eventuele problemen op te lossen en af te handelen met de facturering van Abonnementskosten.
 4. Als we de betaling van de Kosten met de Geautoriseerde Betaalmethode niet kunnen verwerken, zullen we een tweede poging doen om de betaling met de Geautoriseerde Betaalmethode 3 dagen later te verwerken. Als de tweede poging niet succesvol is, zullen we een laatste poging doen 3 dagen na de tweede poging. Als onze laatste poging niet succesvol is, kunnen we de toegang tot uw Account opschorten en intrekken. Uw account zal worden gereactiveerd na uw betaling van openstaande Kosten, plus de Kosten die van toepassing zijn op uw volgende Factureringscyclus. Het is mogelijk dat u gedurende een periode van opschorting geen toegang heeft tot uw Account of uw winkel. Als de openstaande Vergoedingen 60 dagen na de datum van opschorting niet zijn betaald, behoudt Shopify zich het recht voor om uw Account te beëindigen.
 5. Alle vergoedingen zijn exclusief toepasselijke federale, provinciale, provinciale, lokale of andere overheidsverkopen, goederen en diensten (inclusief goederen en omzetbelasting onder de wet op de goederen- en dienstenbelasting, hoofdstuk 117A van Singapore), geharmoniseerde of andere belastingen, toeslagen of kosten nu van kracht zijn of in de toekomst worden ingevoerd ('Belastingen').
 6. U bent verantwoordelijk voor alle toepasselijke Belastingen die voortvloeien uit of resultaat zijn van uw abonnement op of aankoop van de producten en diensten van Shopify. Voor zover Shopify deze belastingen in rekening brengt, worden ze berekend aan de hand van de belastingtarieven die van toepassing zijn op basis van het factuuradres dat u ons verstrekt. Dergelijke bedragen komen bovenop de Kosten voor dergelijke producten en diensten en worden gefactureerd aan uw Geautoriseerde Betaalmethode. Als u bent vrijgesteld van betaling van dergelijke Belastingen, moet u ons bewijs van uw vrijstelling verstrekken, dat in sommige rechtsgebieden een origineel certificaat omvat dat voldoet aan de toepasselijke wettelijke vereisten die een vrijstelling van belastingvrijstelling bevestigen. Belastingvrijstelling is alleen van toepassing vanaf en na de datum waarop we bewijzen van u hebben ontvangen die voldoen aan Shopify voor uw vrijstelling. Als u door Shopify geen Belastingen hoeft te betalen, bent u verantwoordelijk voor het bepalen of Belastingen verschuldigd zijn en zo ja, voor het zelf afdragen van dergelijke Belastingen naar de betreffende belastingautoriteiten in uw rechtsgebied.
 7. Om twijfel te voorkomen, zullen alle bedragen die u aan Shopify verschuldigd bent onder deze Servicevoorwaarden gratis worden betaald en vrij zijn van enige inhoudingen of inhouding. Behalve belastingen die door Shopify aan u in rekening zijn gebracht en die namens u aan de betreffende belastingautoriteiten zijn afgedragen, worden eventuele inhoudingen of inhoudingen die wettelijk vereist zijn, door u gedragen en afzonderlijk aan de relevante belastingautoriteit betaald. Shopify is gerechtigd om het volledige bedrag van de Kosten bepaald in deze Servicevoorwaarden in rekening te brengen bij uw Geautoriseerde Betaalmethode, zonder rekening te houden met een dergelijke aftrek of inhouding die vereist kan zijn.
 8. U moet een nauwkeurige locatie onderhouden in het beheermenu van uw Shopify-winkel. Als u de rechtsgebieden wijzigt, moet u uw locatie onmiddellijk bijwerken in het beheermenu.
 9. Shopify biedt geen restituties.

15. Annulering en beëindiging

 1. U kunt uw account op elk moment annuleren door een e-mail te sturen naar Shopify-ondersteuning en vervolgens de specifieke instructies te volgen die u in het antwoord van Shopify zijn aangegeven.
 2. Bij beëindiging van de Services door een van de partijen om welke reden dan ook:
 3. zal Shopify niet langer u de Services leveren en heeft u geen toegang meer tot uw Account;
 4. tenzij anders is bepaald in de Servicevoorwaarden, hebt u geen recht op restitutie van eventuele Vergoedingen, pro rata of anderszins;
 5. enig openstaande bedrag dat aan Shopify verschuldigd is voor uw gebruik van de Services tot en met de ingangsdatum van een dergelijke beëindiging, wordt onmiddellijk volledig opeisbaar; en
 6. uw winkelwebsite wordt offline gehaald.
 7. Als u een domeinnaam via Shopify hebt gekocht, wordt uw domein bij annulering niet meer automatisch verlengd. Na de annulering is het uw eigen verantwoordelijkheid om alle aan uw domein gerelateerde zaken met de domeinprovider af te handelen.
 8. Als op de datum van beëindiging van de Service eventuele openstaande Vergoedingen door u zijn verschuldigd, ontvangt u een factuur per e-mail. Zodra die factuur volledig is betaald, worden er geen kosten meer in rekening gebracht.
 9. We behouden ons het recht voor om de Shopify-service, de Servicevoorwaarden en/of uw account om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen (tenzij dit wettelijk verplicht is). Beëindiging van de Servicevoorwaarden doet geen afbreuk aan eventuele rechten of verplichtingen die ontstonden voorafgaand aan de datum van beëindiging.
 10. Fraude: Zonder enige andere remedie te beperken, kan Shopify uw Account opschorten of beëindigen als we vermoeden dat u (door veroordeling, schikking, verzekering of escrow-onderzoek of anderszins) bent betrokken bij frauduleuze activiteiten in verband met het gebruik van de Services.

16. Wijzigingen in de Service en Prijzen

 1. Tarieven voor het gebruik van de Services kunnen worden gewijzigd na 30 dagen kennisgeving door Shopify. Een dergelijke kennisgeving kan op elk moment worden gedaan door de wijzigingen op de Shopify-site te plaatsen (shopify.com) of het administratiemenu van uw Shopify-winkel via een aankondiging.
 2. Shopify behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd de Service (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen (tenzij dit wettelijk verplicht is).
 3. Shopify is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Service.

17. Services van Derden, Experts en Experts Marketplace

 1. Shopify kan van tijd tot tijd software aanbevelen, u toegang verschaffen tot software van derden ("Apps"), producten, diensten of websitekoppelingen (samen "Services van Derden") voor uw overweging of gebruik, inclusief via de Shopify App Store of Experts Marketplace. Dergelijke Services van Derden worden uitsluitend voor uw gemak beschikbaar gesteld en uw aankoop, toegang of gebruik van dergelijke Services van Derden vindt uitsluitend tussen u en de toepasselijke externe dienstverlener ("Externe Leverancier") plaats. Naast deze Servicevoorwaarden gaat u er ook mee akkoord gebonden te zijn aan de aanvullende servicespecifieke voorwaarden die van toepassing zijn op services die u aanschaft bij of die worden geleverd door externe leveranciers.
 2. Shopify Experts is een online directory van onafhankelijke derde partijen ("Experts") die u kunnen helpen bij het bouwen en bedienen van uw Shopify-winkel.
 3. U kunt rechtstreeks contact opnemen met en werken met een Expert of via Experts Marketplace. Experts Marketplace geeft u aanbevelingen over Experts die u kunnen helpen met verschillende aspecten van uw Winkel. Met behulp van Experts Marketplace kunt u Experts rechtstreeks vinden, inhuren en ermee communiceren via uw Accountbeheerder.
 4. Elk gebruik door u van Services van Derden aangeboden via de Services, Shopify Experts, Experts Marketplace of de website van Shopify is geheel op eigen risico en discretie en het is uw verantwoordelijkheid om de algemene voorwaarden en/of het privacybeleid van toepassing op dergelijke Services van Derden alvorens ze te gebruiken. In sommige gevallen kan Shopify een inkomstenaandeel ontvangen van externe leveranciers die Shopify u aanbeveelt of die u anderszins gebruikt via uw gebruik van de Services, Shopify Experts, Experts Marketplace of de website van Shopify.
 5. We bieden geen garanties of doen geen uitspraken met betrekking tot diensten van derden. U erkent dat Shopify geen controle heeft over diensten van derden en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk tegenover u of iemand anders voor dergelijke diensten van derden. De beschikbaarheid van Services van Derden op de websites van Shopify, inclusief de Shopify App Store of Experts Marketplace, of de integratie of het mogelijk maken van dergelijke Services van Derden met de Services, betekent niet of impliceert geen goedkeuring, machtiging, sponsoring of affiliatie door of met Shopify. Shopify garandeert niet de beschikbaarheid van Services van Derden en u erkent dat Shopify de toegang tot Services van Derden op elk moment naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan u kan blokkeren. Shopify is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens iemand voor het staken of opschorten van toegang tot of het uitschakelen van een Service van Derden. Shopify raadt ten zeerste aan dat u deskundig advies inwint voordat u Services van Derden gebruikt of erop vertrouwt, zodat deze aan uw behoeften voldoen. In het bijzonder moeten Belastingcalculators alleen ter referentie worden gebruikt en niet als vervanging van onafhankelijk belastingadvies bij het beoordelen van de juiste belastingtarieven die u aan uw klanten moet vragen.
 6. Als u een Service van Derden installeert of inschakelt voor gebruik met de Services, verleent u ons toestemming om de toepasselijke Externe Leverancier toegang te verlenen tot uw gegevens en om andere acties te ondernemen die nodig zijn voor de interoperabiliteit van de Service van Derden met de Services, en elke uitwisseling van gegevens of andere interactie tussen u en de Externe Leverancier is uitsluitend tussen u en die externe leverancier. Shopify is niet verantwoordelijk voor openbaarmaking, wijziging of verwijdering van uw gegevens of andere Materialen, of voor enige overeenkomstige verliezen of schade die u mogelijk lijdt, als gevolg van toegang door een Service van Derden of een externe leverancier tot uw gegevens of andere Materialen.
 7. Google Maps is een Service van Derden die wordt gebruikt binnen de Services. Uw gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie van Google Maps en Earth Enterprise Universal Beleid voor acceptabel gebruik, Google Maps en Google Earth Aanvullende Servicevoorwaarden en Google Privacybeleid zoals deze van tijd tot tijd kan worden gewijzigd door Google.
 8. U erkent en gaat ermee akkoord dat: (i) door een verzoek om assistentie of andere informatie in te dienen via Experts Marketplace, u ermee instemt gecontacteerd te worden door een of meer Experts op het geregistreerde e-mailadres van de Accounthouder (of een ander e-mailadres dat u hebt opgegeven) als evenals het toepasselijke e-mailadres van de gebruiker; en (ii) Shopify ontvangt alle e-mailberichten die via Experts Marketplace worden uitgewisseld of in antwoordmails (elk een "Antwoord") die afkomstig zijn van Experts Marketplace (direct of indirect) tussen u en Experts. U gaat er verder mee akkoord dat Shopify uw contactgegevens en de achtergrondinformatie die u via de Experts Marketplace met Experts indient, mag delen. Experts hebben mogelijk toegang nodig tot bepaalde beheerderspagina's in uw Shopify-winkel. U kiest de pagina's waartoe de Experts toegang hebben.
 9. De relatie tussen u en een Externe Leverancier is strikt tussen u en die externe aanbieder en Shopify is niet verplicht om tussenbeide te komen in enig geschil tussen u en een derde partij.
 10. Shopify is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, speciale, vervolg-, punitieve, buitengewone, voorbeeldige of andere schade, die het gevolg is van Services van Derden of uw contractuele relatie met een derde partij, inclusief een Expert. Deze beperkingen zijn van toepassing zelfs als Shopify op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De voorgaande beperkingen zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
 11. U stemt ermee in ons en, in voorkomend geval, onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, affiliates, Shopify-partners, functionarissen, directeurs, agenten, werknemers en leveranciers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, die voortvloeien uit uw gebruik van een Service van Derden of uw relatie met een Externe Leverancier.

18. Beta Services

Van tijd tot tijd kan Shopify, naar eigen goeddunken, u uitnodigen om, op proefbasis, pre-release of beta-functies te gebruiken die in ontwikkeling zijn en nog niet beschikbaar zijn voor alle ondernemingen ("Beta Services"). Beta Services kunnen onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden en bepalingen, die Shopify u zal verstrekken voorafgaand aan uw gebruik van de Beta Services. Dergelijke Beta Services en alle bijbehorende conversaties en materialen worden beschouwd als Vertrouwelijke informatie van Shopify en zijn onderhevig aan de vertrouwelijkheidsbepalingen in dezeovereenkomst. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, gaat u ermee akkoord dat u geen publieke verklaringen aflegt of anderszins uw deelname aan de Beta Services openbaar maakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Shopify. Shopify geeft geen verklaringen of garanties dat de Beta Services zullen werken. Shopify kan de Beta Services naar eigen goeddunken op elk gewenst moment beëindigen. Shopify is niet aansprakelijk voor schade of schade die voortvloeit uit of verband houdt met een Beta Service. De Beta Services werken mogelijk niet op dezelfde manier als een definitieve versie. Shopify kan naar eigen goeddunken een definitieve of commerciële versie van een Beta Service wijzigen of niet vrijgeven.

19. Feedback en beoordelingen

Shopify verwelkomt alle ideeën en/of suggesties met betrekking tot verbeteringen of toevoegingen aan de Services. In geen geval zal enige openbaarmaking van enig idee, suggestie of gerelateerd materiaal of een recensie van de Services, Services van Derden of een Derden leverancier (gezamenlijk, "Feedback") aan Shopify onderworpen zijn aan enige verplichting tot vertrouwelijkheid of verwachting van compensatie. Door feedback in te dienen bij Shopify (hetzij rechtstreeks ingediend bij Shopify of gepost op een door Shopify gehost forum of pagina), ziet u af van alle rechten op de Feedback en kan Shopify de Feedback zo nodig implementeren en gebruiken, zoals door u verstrekt of zoals gewijzigd door Shopify, zonder toestemming of licentie van u of van een derde partij te verkrijgen. Alle recensies van een Service van Derden of een Externe Leverancier die u bij Shopify indient, moeten nauwkeurig zijn naar uw beste weten en mogen niet illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, inbreuk op de privacy, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of anderszins zijn schadelijk zijn voor derden of aanstootgevend. Shopify behoudt zich het recht voor (maar niet de plicht) om Feedback van Services van Derden of Externe Leveranciers te verwijderen of te bewerken, maar inspecteert de geposte Feedback niet regelmatig.

20. DMCA-kennisgeving en Takedown-procedure

Shopify ondersteunt de bescherming van intellectueel eigendom en vraagt Shopify-merchants hetzelfde te doen. Het is ons beleid om te reageren op alle meldingen van vermeende auteursrechtinbreuken. Als iemand meent dat een van onze merchants zijn intellectuele eigendomsrechten schendt, kunnen ze via ons formulier een DMCA-kennisgeving sturen naar de aangewezen agent van Shopify. Na ontvangst van een DMCA-kennisgeving kunnen we de toegang tot het materiaal waarvan wordt beweerd dat het een inbreuk op het auteursrecht is, verwijderen of uitschakelen. Na ontvangst van een kennisgeving van verwijdering kan de merchant antwoorden met een verweer met behulp van ons formulier als zij bezwaar maken tegen de klacht. De oorspronkelijke klager heeft veertien werkdagen nadat we een verweer hebben ontvangen om een rechterlijk bevel te vragen dat de verkoper belet de inbreukmakende activiteit uit te voeren, anders herstellen we het materiaal. Zie onze DMCA Notice and Takedown Procedure voor meer informatie.

21. Rechten van Derden

Met uitzondering van Shopify en zijn gelieerde ondernemingen, Shopify-gebruikers of eenieder die toegang tot Shopify Services heeft in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden, tenzij anders bepaald in deze Servicevoorwaarden, heeft geen enkel recht om enige voorwaarde van deze Servicevoorwaarden af te dwingen, ongeacht of een dergelijke persoon of entiteit is geïdentificeerd met naam, als een lid van een klasse of als het voldoen aan een bepaalde beschrijving. Om twijfel te voorkomen, heeft dit geen invloed op de rechten van een toegestane rechtverkrijgende of overnemer van deze Voorwaarden.

22. Privacy- en gegevensbescherming

Shopify is toegewijd om de privacy van uw persoonlijke informatie en de persoonlijke informatie van uw klanten te beschermen. Door de Service te gebruiken, erkent en stemt u ermee in dat het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van deze persoonlijke informatie door Shopify wordt geregeld door ons Privacybeleid.

Als bovendien: (a) u bent gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER); (b) u goederen of diensten aan klanten levert in de EER; of (c) u anderszins onderworpen bent aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, dan is Shopify's verzameling en gebruik van persoonlijke informatie van Europese ingezetenen ook onderworpen aan ons Addendum voor gegevensverwerking.

Shopify Inc.
151 O’Connor Street, Ground floor
Ottawa, ON K2P 2L8
Canada