Servicevoorwaarden

Laatst bijgewerkt op: 5 februari 2019

Door u aan te melden voor of het gebruik van de diensten van Shopify of een van de services van Shopify Inc. of aan haar affiliates ("Shopify"), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden"). De door Shopify onder de Servicevoorwaarden aangeboden diensten omvatten verschillende producten en diensten om u te helpen goederen en diensten aan kopers te verkopen, zowel online ("Online Services"), persoonlijk ("Kassasysteem Services"), of beide. Alle dergelijke diensten, aangeboden door Shopify worden in deze Servicevoorwaarden aangeduid als de "Services". Alle nieuwe features of hulpmiddelen die aan de huidige Services worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt op elk gewenst moment de huidige versie van de Servicevoorwaarden bekijken op https://www.shopify.com/legal/terms. Shopify behoudt zich het recht voor om de Servicevoorwaarden bij te werken en te wijzigen door updates en wijzigingen op de Shopify-website te plaatsen. U wordt geadviseerd om van tijd tot tijd de Servicevoorwaarden te raadplegen voor updates of wijzigingen die van invloed kunnen zijn op u.

U moet alle bepalingen en voorwaarden in deze Servicevoorwaardenovereenkomst, inclusief Shopify's Beleid voor acceptabel gebruik (Acceptable Use Policy, "AUP") en Privacybeleid, en, indien van toepassing, Data Processing Addendum ("DPA") voordat u een Shopify-gebruiker kunt worden, lezen, ermee akkoord gaan en deze accepteren.

De alledaagse taalsamenvattingen zijn alleen bedoeld ter verduidelijking en zijn niet juridisch bindend. Lees de "Servicevoorwaarden" voor een volledig beeld van uw wettelijke vereisten. Door Shopify of een andere Shopify-service te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Controleer regelmatig op updates.

1. Accountvoorwaarden

 1. U moet 18 jaar of ouder zijn of op zijn minst meerderjarig in het rechtsgebied waar u woont of van wie u deze Service gebruikt.
 2. Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Services, moet u zich registreren voor een Shopify-account ("Account") door uw volledige wettelijke naam, huidig adres , telefoonnummer, een geldig e-mailadres en alle andere informatie zoals vereist op te geven. Shopify kan uw aanvraag voor een account of een bestaande account om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken weigeren.
 3. U erkent dat Shopify het door u verstrekte e-mailadres als de primaire communicatiemethode zal gebruiken.
 4. U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van uw wachtwoord. Shopify is niet en zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade als gevolg van uw verzuim om de beveiliging van uw account en wachtwoord te behouden.
 5. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten en inhoud zoals foto's, afbeeldingen, video's, afbeeldingen, geschreven inhoud, audiobestanden, code, informatie of gegevens die zijn geüpload, verzameld, gegenereerd, opgeslagen, weergegeven, verspreid, verzonden of tentoongesteld op of in verband met uw Account ("Materialen").
 6. Een schending of overtreding van welke voorwaarde in de Servicevoorwaarden dan ook, inclusief de AUP, zoals bepaald naar eigen goeddunken door Shopify zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw services.

Wat betekent

U bent verantwoordelijk voor uw Account en alle Materialen die u uploadt naar de Shopify-service. Houd er rekening mee dat bij elke overtreding van deze voorwaarden uw service wordt geannuleerd.

Als we u willen bereiken, sturen we u een e-mail.

2. Accountactivering

2.1 Shopify-account

 1. Behoudens deel 2.1.2, de persoon die zich aanmeldt voor de Service is de contracterende partij ("Accounteigenaar") voor de doeleinden van onze Servicevoorwaarden en zal de persoon zijn die gemachtigd is om een corresponderende account te gebruiken die we aan de Accounteigenaar kunnen verstrekken in verband met de Service.
 2. Als u zich namens uw werkgever aanmeldt voor de Service, is uw werkgever de Accounteigenaar. Als u zich namens uw werkgever aanmeldt voor de Service, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om uw werkgever aan onze Servicevoorwaarden te binden.

2.2 PayPal Express Checkout en Shopify Payments Accounts

 1. Na voltooiing van het aanmelden voor de Service, zal Shopify namens u een PayPal Express Checkout-account aanmaken, gebruikmakend van uw e-mailadres. Afhankelijk van uw locatie, kan Shopify ook namens u een Shopify Payments-account maken.
 2. U erkent dat PayPal Express Checkout en/of Shopify Payments uw standaardbetalingsgateway(s) is/zijn, en dat het uw eigen verantwoordelijkheid is als Accounteigenaar om deze accounts te activeren en te onderhouden. Als u geen van beide betaalrekeningen actief wilt houden, is het uw verantwoordelijkheid om ze uit te schakelen. Voor alle duidelijkheid: PayPal Express Checkout is een service van derden, zoals gedefinieerd in Sectie 15 van deze Servicevoorwaarden.

2.3 Apple Pay voor Safari-account

 1. Nadat u zich voor de Service hebt aangemeld, maakt Shopify namens u een Apple Pay for Safari-account ("Apple Pay"), waarbij de bijbehorende URL('s) en bedrijfsnaam worden gebruikt met uw account. Afhankelijk van uw locatie kan Shopify uw Apple Pay-account namens u activeren, anders moet u uw Apple Pay-account activeren binnen uw accountbeheerder. Als u uw Apple Pay-account niet actief wilt houden, is het uw verantwoordelijkheid om dit uit te schakelen. Voor alle duidelijkheid: Apple Pay is een service van derden, zoals gedefinieerd in Sectie 15 van deze Servicevoorwaarden.
 2. Als u een door Apple Pay ondersteunde betalingsgateway gebruikt en uw klanten Apple Pay op hun apparaat hebben ingeschakeld, kunnen klanten goederen en diensten uit uw winkel kopen met Apple Pay.
 3. Door Apple Pay in uw winkel te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de Algemene voorwaarden voor Web Merchant van Apple Pay Platform, en kunnen ze van tijd tot tijd door Apple worden aangepast. Als Apple de Web Merchant-voorwaarden van Apple Pay Platform wijzigt, wordt de gewijzigde en aangepaste versie hier geplaatst: https://www.shopify.com/legal/apple-pay. Dergelijke wijzigingen aan de Web Merchant-voorwaarden van Apple Pay Platform zijn van kracht vanaf de datum van publicatie. Uw voortdurende gebruik van Apple Pay in uw winkel nadat de gewijzigde Web Merchant-voorwaarden van het Apple Pay Platform zijn bekendgemaakt, vormt uw instemming met en aanvaarding van de gewijzigde Web Merchant-voorwaarden van Apple Pay Platform. Als u niet instemt met enige wijziging aan de Web Merchant-voorwaarden van Apple Pay Platform, deactiveert u uw Apple Pay-account en gebruikt u Apple Pay niet in uw winkel.

2.4 Google-betaling

 1. Nadat u zich hebt aangemeld voor de Service, maakt Shopify, als u zich hebt aangemeld voor Shopify Payments, namens u ook een Google-betalingsaccount aan. Als u uw Google Payments-account niet actief wilt houden, is het uw verantwoordelijkheid om dit te deactiveren. Voor alle duidelijkheid: Google Payments is een service van derden, zoals gedefinieerd in Sectie 15 van deze Servicevoorwaarden.

 2. Als u een door Google Payments ondersteunde betalingsgateway gebruikt en uw klanten Google Payments hebben ingeschakeld, kunnen klanten goederen en services uit uw winkel kopen met Google Payments.

 3. Door Google Payments te gebruiken in uw winkel, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Servicevoorwaarden van Google Payment API, aangezien deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd door Google. Als Google de Servicevoorwaarden van Google Payment API wijzigt, wordt de gewijzigde en aangepaste versie hier geplaatst: https://payments.developers.google.com/terms/sellertos. Dergelijke wijzigingen in de Servicevoorwaarden van de Google-betalings-API zijn van kracht vanaf de datum van publicatie. Als u Google Payments in uw winkel blijft gebruiken nadat de gewijzigde Servicevoorwaarden voor Google-betalings-API's zijn gepubliceerd, geeft u daarmee aan dat u akkoord gaat met de gewijzigde Servicevoorwaarden van Google Payment API. Als u niet akkoord gaat met wijzigingen in de Servicevoorwaarden van de Google Payment API, schakelt u uw Google Payments-account uit en gebruikt u Google Payments in uw winkel niet.

2.5 Domeinnamen

 1. Bij aankoop van een domeinnaam via Shopify wordt de domeinregistratie vooraf ingesteld om automatisch elk jaar te worden verlengd, zolang uw Shopify-account actief blijft. U erkent dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om de automatische verlengingsfunctie te deactiveren, mocht u ervoor kiezen om dit te doen.

Wat betekent

De persoon die zich aanmeldt voor de Shopify-service is verantwoordelijk voor het account en is gebonden aan deze Servicevoorwaarden. Als u zich aanmeldt namens uw werkgever, is uw werkgever de eigenaar van het account en is hij ook gebonden aan onze Servicevoorwaarden.

We maken automatisch accounts voor u om betalingen te accepteren. U bent verantwoordelijk voor het activeren en deactiveren van deze accounts.

Elk domein dat u via ons koopt, wordt automatisch verlengd, tenzij u zich afmeldt.

3. Algemene voorwaarden

U moet alle bepalingen en voorwaarden in deze Servicevoorwaardenovereenkomst, inclusief de AUP, lezen en ermee akkoord gaan, alsook het Privacybeleid voordat u lid wordt van Shopify.

 1. Technische ondersteuning wordt alleen verstrekt aan betalende Accounthouders en is alleen beschikbaar via e-mail.
 2. De Servicevoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Provincie Ontario en de Canadese wetgeving die daarop van toepassing is, zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten. De partijen onderwerpen zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de provincie Ontario met betrekking tot geschillen of claims die voortvloeien uit of in verband staan met de Servicevoorwaarden. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing op deze Servicevoorwaarden en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. U erkent en gaat ermee akkoord dat Shopify deze ] Servicevoorwaarden op elk moment kan wijzigen door de betreffende gewijzigde en aangepaste Servicevoorwaarden op de website van Shopify te publiceren, beschikbaar op https://www.shopify.com/legal/terms en dat dergelijke wijzigingen aan de Servicevoorwaarden zijn van kracht vanaf de datum van publicatie. Als u de Services blijft gebruiken nadat de gewijzigde Servicevoorwaarden op de website van Shopify zijn gepubliceerd, betekent dit dat u instemt en akkoord gaat met de gewijzigde Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met wijzigingen in de Servicevoorwaarden, mag u de Service niet blijven gebruiken.
 4. U mag de Shopify-service niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden noch mag u, in het gebruik van de Service, wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten), de wetten die op u van toepassing zijn in het rechtsgebied van uw klant, of de wetten van Canada en de provincie Ontario. U zult zich houden aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften in uw gebruik van de Service.
 5. De Shopify API-licentie en gebruiksvoorwaarden op shopify.com/legal/api-terms ("Shopify API-voorwaarden") bepalen uw toegang tot en gebruik van de Shopify API (zoals daarin gedefinieerd). U bent zelf verantwoordelijk voor de activiteit die plaatsvindt met uw API-gegevens (zoals gedefinieerd in de Shopify API-voorwaarden) en voor het veilig houden van uw API-gegevens.
 6. U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Shopify.
 7. U mag geen zoekmachine of andere betaal-per-klik -zoekwoorden (zoals Google AdWords) kopen, of domeinnamen die handelsmerken van Shopify of Shopify gebruiken en/of varianten en spelfouten daarvan.
 8. Vragen over de Servicevoorwaarden moeten worden gestuurd naar support@shopify.com.
 9. U begrijpt dat uw Materialen (creditcardinformatie niet inbegrepen) ongecodeerd overgedragen kunnen worden en (a) overdracht over verschillende netwerken omvatten; en (b) wijzigingen om te voldoen en aan te passen aan de technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.
 10. Met de Services kunt u bepaalde communicatie naar uw klanten verzenden via SMS-berichten (bijvoorbeeld het verzenden van bestelbevestigingen via SMS) (de "SMS-diensten"). U zult de SMS-diensten alleen gebruiken in overeenstemming met deze overeenkomst, het [Acceptable Use Policy] van Nexmo Inc. (https://www.nexmo.com/acceptable-use), en de wetten van het rechtsgebied waarvan u berichten verzendt en waarin uw berichten worden ontvangen.
 11. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Service, inclusief informatie die wordt verzonden naar of opgeslagen door Shopify, wordt beheerst door haar privacybeleid op https://www.shopify.com/legal/privacy
 12. De Servicevoorwaarden zijn mogelijk beschikbaar in andere talen dan Nederlands. Voor zover inconsistenties of conflicten tussen deze Nederlandstalige Servicevoorwaarden en de Servicevoorwaarden van Shopify in het Engels zijn, dan zal de meest recente Engelse versie van de Servicevoorwaarden op https://www.shopify.com/legal/terms van kracht zijn.
 13. Alle voorwaarden en bepalingen van de Servicevoorwaarden zijn bindend voor en komen ten goede aan de partijen bij de Servicevoorwaarden en aan hun respectieve erfgenamen, opvolgers, toegestane rechtverkrijgenden en wettelijke vertegenwoordigers. Het is Shopify toegestaan deze Servicevoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving aan u of toestemming van u toe te wijzen. U zult niet het recht hebben om de Servicevoorwaarden of enige van uw rechten of verplichtingen hieronder aan derden over te dragen of anderszins over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Shopify, te geven of te weigeren naar eigen goeddunken van Shopify.

Wat betekent

De Shopify-service is van ons. U mag het niet kopiëren of gebruiken voor illegale of vage doeleinden.

Als er een geschil ontstaat, wordt het probleem behandeld in de provincie Ontario.

Uw Materialen kunnen ongecodeerd worden overgedragen en kunnen worden gewijzigd, maar creditcardgegevens worden altijd gecodeerd.

4. Rechten van Shopify

 1. We behouden ons het recht voor de Service om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen of te beëindigen.
 2. We behouden ons het recht voor om service aan iedereen om welke reden dan ook op elk moment te weigeren.
 3. We kunnen, maar zijn niet verplicht om Materialen te verwijderen en Accounts op te schorten of te beëindigen als we naar eigen goeddunken bepalen dat de goederen of diensten die worden aangeboden via een winkel, of de Materialen die worden geüpload of worden gepost naar een winkel, ons [Beleid Aanvaardbaar Gebruik, Acceptable Use Policy ("AUP")] schenden (https://www.shopify.com/legal/aup) of deze Servicevoorwaarden.
 4. Mondeling of schriftelijk misbruik van welke aard dan ook (inclusief bedreiging van misbruik of vergelding) van een Shopify-klant, Shopify-medewerker, lid of functionaris, zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van het Account.
 5. Shopify monitort Materialen niet vooraf en het is naar eigen goeddunken om Materialen van de Service te weigeren of te verwijderen.
 6. We behouden ons het recht voor om onze diensten aan uw concurrenten aan te bieden en beloven geen exclusiviteit in een bepaald marktsegment. U erkent en gaat ermee akkoord dat Shopify-werknemers en -contractanten ook klanten/handelaren van Shopify kunnen zijn en dat zij mogelijk met u concurreren, hoewel zij uw vertrouwelijke gegevens niet mogen gebruiken.
 7. In het geval van een geschil over het eigendom van een Account behouden we ons het recht voor om documentatie te vragen om het eigendom van een Account te bepalen of te bevestigen. Documentatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, een gescande kopie van uw bedrijfslicentie, door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met pasfoto, de laatste vier cijfers van de creditcard die in het bestand staat, etc.
 8. Shopify behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken rechtmatig Accounteigendom te bepalen en overdracht van een Account aan de rechtmatige eigenaar te faciliteren. Als we niet in staat zijn om de rechtmatige Accounteigenaar redelijkerwijs te bepalen, behoudt Shopify het recht om een account tijdelijk uit te schakelen totdat er een oplossing is gevonden tussen de partijen van het geschil.

Wat betekent

We kunnen de service op elk moment wijzigen, annuleren of weigeren.

In het geval van een eigendomsgeschil over een Shopify-account, kunnen we het account bevriezen of overdragen aan de rechtmatige eigenaar.

5. Aansprakelijkheidsbeperking

 1. U begrijpt en gaat uitdrukkelijk ermee akkoord dat Shopify niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, waaronder, maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit het gebruik of onvermogen om de service te gebruiken.
 2. In geen geval zijn Shopify of onze leveranciers aansprakelijk voor gederfde winst of speciale, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met onze site, onze services of deze Servicevoorwaarden (hoe dan ook ontstaan, inclusief nalatigheid). U stemt ermee in ons en, indien van toepassing, onze moedermaatschappijen, affiliates, Shopify-partners, functionarissen, directeurs, agenten, werknemers en leveranciers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij vanwege of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die hierin zijn opgenomen door verwijzing (inclusief de AUP), of uw overtreding van een wet of de rechten van een derde partij.
 3. Uw gebruik van de Service is geheel op eigen risico. De Service wordt aangeboden op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis zonder enige garantie of voorwaarde, expliciet, impliciet of wettelijk.
 4. Shopify garandeert niet dat de Service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.
 5. Shopify garandeert niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service accuraat of betrouwbaar zijn.
 6. Shopify garandeert niet dat de kwaliteit van producten, services, informatie of andere Materialen die u via de Service hebt gekocht of verkregen aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

Wat betekent

Wij zijn niet verantwoordelijk als u de wet overtreedt, deze overeenkomst schendt of indruist tegen de rechten van een derde partij, vooral als u wordt vervolgd.

Service is "as is" ("als verstrekt"), dus het kan fouten of onderbrekingen hebben en we bieden geen garanties.

6. Afstand en volledige overeenkomst

Het onvermogen van Shopify om enig recht of bepaling van de Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling. De Servicevoorwaarden en de documenten die het door middel van verwijzing bevat, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Shopify en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en Shopify (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Wat betekent

Als Shopify ervoor kiest om geen van deze bepalingen op enig moment af te dwingen, betekent dit niet dat ze dat recht later opgeven.

Deze Servicevoorwaarden vormen de overeenkomst die op u van toepassing is. Dit betekent dat eventuele eerdere overeenkomsten tussen u en Shopify niet van toepassing zijn als ze in strijd zijn met deze voorwaarden.

7. Intellectuele eigendom en klantinhoud

 1. We claimen geen intellectuele eigendomsrechten op de aterialen die u aan de Shopify-service verstrekt. Alle materialen die u uploadt, blijven van u. U kunt uw Shopify-winkel op elk gewenst moment verwijderen door uw Account te verwijderen.
 2. Door Materialen te uploaden, gaat u ermee akkoord: (a) andere internetgebruikers toe te staan de Materialen die u publiceert openbaar te bekijken in uw winkel; (b) Shopify toe te staan Materialen op te slaan, en in het geval van Materialen die u openbaar publiceert, geeft u uw Materialen weer; en (c) dat Shopify op elk moment alle Materialen kan beoordelen die aan haar Service zijn voorgelegd, hoewel Shopify niet verplicht is dit te doen.
 3. U behoudt het eigendom van alle Materialen die u uploadt naar een Shopify-winkel; Door uw winkel openbaar te maken, gaat u er echter mee akkoord dat anderen de Materialen kunnen bekijken die u openbaar in uw winkel publiceert. U bent verantwoordelijk voor de naleving van de Materialen met toepasselijke wet- en regelgeving.
 4. We zullen uw vertrouwelijke gegevens niet bekendmaken aan derden ("Uw Vertrouwelijke gegevens"), behalve als dat vereist is bij het verlenen van onze diensten. Uw Vertrouwelijke gegevens omvatten alle Materialen of informatie die u aan ons verstrekt en die niet publiekelijk bekend is. Uw Vertrouwelijke gegevens omvatten geen informatie die: (a) zich op het moment dat we deze ontvingen zich in het publieke domein bevond; (b) komt in het publieke domein nadat we het ontvangen hebben buiten onze schuld; (c) wij van iemand anders dan u hebben ontvangen zonder inbreuk op onze of hun vertrouwelijkheidsverplichtingen; of (d) we zijn wettelijk verplicht om openbaar te maken.
 5. Shopify heeft het niet-exclusieve recht en licentie om de namen, handelsmerken, servicemerken en logo's van uw winkel te gebruiken om de Service te promoten.

Wat betekent

Alles wat u uploadt, blijft van u en is uw verantwoordelijkheid.

8. Kassasysteem Services

In aanvulling op de voorwaarden die in het algemeen van toepassing zijn op Services, zijn de volgende voorwaarden van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Kassasysteem Services. De Kassasysteem Services omvatten de Shopify Kassasysteem-software ("Kassasysteem Software"), de Shopify Kassasysteem-website, te vinden op https://www.shopify.com/pos, programma's, documentatie, apps, hulpmiddelen, internetgebaseerde services en componenten, Kassasysteem-hardware van Shopify ("Kassasysteem-apparatuur") en eventuele updates daarvan die Shopify u ter beschikking stelt.

 1. Toegang tot en gebruik van de Kassasysteem Services vereist dat u een actieve en geldige Account hebt.
 2. Als uw Kassasysteem Services zijn ingeschakeld met Shopify Payments, kunt u niet tegelijkertijd een andere betalingsverwerkingsservice gebruiken. De betalingsgateway die voor uw Kassasysteem-Services wordt gebruikt, moet dezelfde zijn als die voor uw Online Services, indien van toepassing.
 3. U kunt uw Kassasysteem Services beëindigen zonder uw Account of andere services waarop u zich abonneert te beëindigen. In dat geval blijft u gefactureerd worden en betaalt u voor de Services (met uitzondering van de beëindigde Kassasysteem Services).
 4. U gaat ermee akkoord om de Kassasysteem Services te gebruiken in overeenstemming met alle procedures die door Shopify van tijd tot tijd worden aangeboden.
 5. Hoewel de Kassasysteem Services coderingstechnologie gebruiken en de wet over het algemeen verbiedt dat derden de verzending controleren, kunnen we de veiligheid met betrekking tot de verbinding met de Kassasysteem Services niet garanderen en zijn wij niet aansprakelijk voor ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van gegevens die via de Kassasysteem Services.
 6. Kassasysteem-apparatuur wordt gekocht en niet verhuurd. Aankoop van de Kassasysteem-apparatuur is onderworpen aan de Kassasysteem Apparatuur Overeenkomst, te vinden op https://www.shopify.com/legal/notice. Na betaling door u voor de Kassasysteem-apparatuur, en bevestiging van verzending van de Kassasysteem-apparatuur, verkrijgt u eigendom van de hardwarecomponenten van de Kassasysteem-apparatuur en krijgt u een licentie voor toegang tot en gebruik van alle Kassasysteem-software die is geïnstalleerd in de Kassasysteem-apparatuur (en eventuele updates daarvan), op een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare basis, uitsluitend met het oog op het gebruik van de Kassasysteem-diensten. Kassasysteem-apparatuur is onderworpen aan ons Retourbeleid, dat te vinden is op https://hardware.shopify.com/pages/return-policy. Retourneringen en terugbetalingen zijn niet beschikbaar voor de Chip & Swipe Reader , Swipe (Audio Jack) en fysieke cadeaubonnen die zijn aangeschaft bij de Shopify Hardware Store.
 7. De vergoedingen voor Kassasysteem Services worden bepaald op basis van het aantal locaties dat de Kassasysteem Services gebruikt. Locaties worden gedefinieerd op bedrijfsadres en worden gebruikt voor het koppelen van bestellingen aan een specifiek bedrijfsadres. Locaties worden toegevoegd via de webbeheerconsole van Shopify. Het aantal locaties dat gebruikmaakt van Kassasysteem Services zal ook door ons worden gedetecteerd en overeenkomstig worden gefactureerd als onderdeel van uw normale factureringscyclus. In het geval van discrepantie tussen het aantal locaties dat u heeft toegevoegd via de webbeheerconsole van Shopify en het aantal locaties dat door Shopify is gedetecteerd, wordt het aantal door Shopify gedetecteerde locaties als correct beschouwd.

Wat betekent

Als u onze Kassasysteem Services gebruikt, moet u dezelfde betalingsprocessor gebruiken die u voor de Online Services gebruikt. U kunt uw Kassasysteem Services op elk moment annuleren en toch uw Online Services actief houden. We nemen gegevensbeveiliging zeer serieus, maar we kunnen niet garanderen dat alle verzendingen met behulp van de Kassasysteem-apparatuur 100% veilig zijn. Alle transacties die worden verzonden met behulp van de Kassasysteem-apparatuur zijn op eigen risico. Vergeet niet dat de Kassasysteem-apparatuur is gekocht, niet is verhuurd. Ons Retourbeleid voor Kassasysteem-apparatuur is van toepassing op alle Kassasysteem-apparatuur, behalve Chip & Swipe Reader, Swipe (Audio Jack) en fysieke cadeaubonnen.

9. Shopify Shipping

Als u zich in Canada of de Verenigde Staten bevindt, kunt u verzendlabels kopen in uw Shopify-beheerconsole ("Shopify Shipping") voor levering van goederen die u in uw Shopify-winkel hebt gekocht. Naast deze Servicevoorwaarden is uw toegang tot en gebruik van Shopify Shipping onderworpen aan de Shopify Shipping Servicevoorwaarden, te vinden op (a) https://www.shopify.com/legal/terms-shipping-us als u zich in de Verenigde Staten bevindt; en (b) https://www.shopify.ca/legal/terms-shipping-ca, als u zich in Canada bevindt.

Wat betekent

Als u Shopify Shipping gebruikt, moet u zich houden aan de Shopify-verzendvoorwaarden.

10. Theme Store

 1. U kunt het uiterlijk van uw Shopify-winkel bepalen met een ontwerpsjabloon uit de Theme Store van Shopify ("een Thema"). Als u een Thema downloadt, heeft u een licentie om het voor slechts één winkel te gebruiken. U mag een Thema overzetten naar een tweede eigen winkel als u uw eerste winkel sluit. Om een overdracht van een Thema naar een tweede eigen winkel te starten, stuurt u een e-mail naar support@shopify.com. Het is u niet toegestaan om een Thema over te dragen of te verkopen aan de winkel van een andere persoon op Shopify of elders. Meerdere winkels vereisen meerdere downloads en elke download is onderworpen aan de toepasselijke vergoeding. Shopify geeft geen garantie dat een bepaald Thema beschikbaar blijft voor extra downloads.
 2. U kunt het Thema aanpassen aan uw winkel. Shopify kan naar eigen goeddunken de voettekst toevoegen of wijzigen die verwijst naar Shopify. Shopify kan het Thema waar het bevat, naar eigen goeddunken, wijzigen in een element dat de Shopify AUP of de Servicevoorwaarden schendt, zelfs als u het Thema in die staat hebt ontvangen. Shopify kan het Thema aanpassen aan technische wijzigingen en updates indien nodig.
 3. De intellectuele eigendomsrechten van het Thema blijven eigendom van de ontwerper. Als u de rechten overschrijdt die zijn verleend door uw aankoop van een Thema, kan de ontwerper juridische stappen tegen u ondernemen en kan Shopify administratieve stappen ondernemen, zoals het aanpassen van uw winkel of het sluiten van uw winkel.
 4. Technische ondersteuning voor een Thema is de verantwoordelijkheid van de ontwerper en Shopify aanvaardt geen verantwoordelijkheid om dergelijke ondersteuning te bieden. Shopify kan u helpen contact op te nemen met de ontwerper.
 5. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, en niet van Shopify, om ervoor te zorgen dat de installatie van een nieuw thema het huidige of al bestaande thema of de gebruikersinterface van de gebruiker niet overschrijft of beschadigt.

Wat betekent

U kunt onze Thema's kopen om ze voor één winkel tegelijk te gebruiken. U mag ons Thema gewoon wijzigen, maar respecteer dat de ontwerpers hun Thema's bezitten, dus maak geen inbreuk op hun rechten. Neem voor Thema-gerelateerde problemen contact op met de ontwerper. Houd er rekening mee dat Thema's na verloop van tijd kunnen verdwijnen en kunnen veranderen.

11. Betaling van de kosten

 1. U betaalt de Kosten die van toepassing zijn op uw abonnement op de Online Service en/of Kassasysteem Services ("Abonnementskosten") en eventuele andere oepasselijke vergoedingen, inclusief maar niet beperkt tot toepasselijke vergoedingen die betrekking hebben op de waarde van de verkopen die via uw winkel zijn gedaan bij het gebruik van betalingsverschaffers anders dan Shopify Payments ("Transactiekosten") en alle kosten met betrekking tot uw aankoop of gebruik van producten of diensten zoals Shopify Payments, Kassasysteem-apparatuur, verzending, apps, Thema's, domeinnamen, Experts Marketplace of Services van Derden ("Extra kosten"). De Abonnementskosten, Transactiekosten en de Extra kosten worden samen de "Vergoedingen" genoemd.
 2. U moet een geldige creditcard bij ons in het systeem houden om te betalen voor alle gemaakte en Terugkerende kosten. Shopify brengt toepasselijke Vergoedingen in rekening op de creditcardaccount die u autoriseert ("Geautoriseerde kaart"), en Shopify zal de Geautoriseerde kaart (of eventuele vervangende kaart) blijven belasten voor toepasselijke Vergoedingen totdat de Services worden beëindigd en alle openstaande Vergoedingen volledig zijn betaald. Tenzij anders aangegeven, zijn alle Vergoedingen en andere kosten in Amerikaanse dollars en zijn alle betalingen in Amerikaanse valuta.
 3. Abonnementskosten worden vooraf betaald en zullen in intervallen van 30 dagen worden gefactureerd (elke dergelijke datum, een "Factureringsdatum"). Transactiekosten en Extra vergoedingen worden van tijd tot tijd in rekening gebracht door Shopify. Op elke Factuurdatum worden kosten in rekening gebracht voor alle openstaande Vergoedingen die nog niet eerder in rekening zijn gebracht. De Vergoedingen verschijnen op een factuur, die via de verstrekte e-mail naar de Accounteigenaar wordt verzonden. Eveneens verschijnt een factuur op de Accountpagina van uw Shopify-beheerconsole. Gebruikers hebben ongeveer twee weken om eventuele problemen op te lossen en af te handelen met de facturering van Abonnementskosten.
 4. Als we de betaling van de Vergoedingen met de Geautoriseerde kaart niet kunnen verwerken, zullen we een tweede poging doen om de betaling met de Geautoriseerde kaart 3 dagen later te verwerken. Als de tweede poging niet succesvol is, zullen we een laatste poging doen 3 dagen na de tweede poging. Als onze laatste poging niet succesvol is, kunnen we de toegang tot uw Account opschorten en intrekken. Uw account zal worden gereactiveerd na uw betaling van openstaande Vergoedingen, plus de Vergoedingen die van toepassing zijn op uw volgende Factureringscyclus. U kunt gedurende een periode van opschorting geen toegang krijgen tot uw Account. Als de openstaande Vergoedingen 60 dagen na de datum van opschorting niet zijn betaald, behoudt Shopify zich het recht voor om uw Account te beëindigen.
 5. Alle Vergoedingen zijn exclusief toepasselijke federale, provinciale, staat, lokale of andere overheidsverkopen, goederen en diensten, geharmoniseerde of andere belastingen, vergoedingen of kosten die nu van kracht zijn of die in de toekomst worden ingevoerd ("Belastingen").
 6. U bent verantwoordelijk voor alle toepasselijke Belastingen die voortvloeien uit of resultaat zijn van uw abonnement op of aankoop van de producten en diensten van Shopify. Deze Belastingen zijn gebaseerd op de tarieven die van toepassing zijn op het factuuradres dat u ons verstrekt. Dergelijke bedragen komen bovenop de Vergoedingen voor dergelijke producten en diensten en worden gefactureerd aan uw Geautoriseerde kaart. Als u bent vrijgesteld van betaling van dergelijke Belastingen, moet u ons bewijs van uw vrijstelling verstrekken, dat in sommige rechtsgebieden een origineel certificaat omvat dat voldoet aan de toepasselijke wettelijke vereisten die een vrijstelling van belastingvrijstelling bevestigen. Belastingvrijstelling is alleen van toepassing vanaf en na de datum waarop we bewijzen van u hebben ontvangen die voldoen aan Shopify voor uw vrijstelling. Als u door Shopify geen Belastingen hoeft te betalen, bent u verantwoordelijk voor het bepalen of Belastingen verschuldigd zijn en zo ja, voor het zelf afdragen van dergelijke Belastingen naar de betreffende belastingautoriteiten in uw rechtsgebied.
 7. U moet uw huidige locatie behouden in het beheermenu van uw Shopify-winkel en uw locatie tijdig bijwerken als u jurisdicties verplaatst. Als u de rechtsgebieden wijzigt, moet u uw locatie onmiddellijk bijwerken in het beheermenu.
 8. Shopify biedt geen restituties.

Wat betekent

Een geldige creditcard is vereist voor alle winkels. De Abonnementskosten worden om de 30 dagen in rekening gebracht. Eventuele Transactiekosten of Extra vergoedingen worden van uw creditcard afgeschreven. Als we de betaling van de Vergoedingen met uw creditcard niet kunnen verwerken, proberen we uw creditcard opnieuw, 3 dagen na de eerste mislukte poging. Als we de betaling van de Vergoedingen voor de tweede poging niet kunnen verwerken, proberen we de betaling van de kosten op uw creditcard een derde en laatste keer 3 dagen na de tweede poging te verwerken. Als de betaling van de Vergoedingen na drie pogingen niet is gelukt, kan Shopify uw winkel bevriezen. Mogelijk moet u Belastingen aan Shopify afdragen of zelf afdragen aan uw lokale belastingautoriteit. Geen restituties.

12. Annulering en beëindiging

 1. U kunt uw account op elk moment annuleren door een e-mail te sturen naar support@shopify.com en vervolgens de specifieke instructies te volgen die u in het antwoord van Shopify zijn aangegeven.
 2. Bij beëindiging van de Services door een van de partijen om welke reden dan ook:
 3. zal Shopify niet langer u de Services leveren en heeft u geen toegang meer tot uw Account;
 4. tenzij anders is bepaald in de Servicevoorwaarden, hebt u geen recht op restitutie van eventuele Vergoedingen, pro rata of anderszins;
 5. enig openstaande saldo dat aan Shopify verschuldigd is voor uw gebruik van de Services tot en met de ingangsdatum van een dergelijke beëindiging, wordt onmiddellijk volledig opeisbaar; en
 6. uw winkelwebsite wordt offline gehaald.
 7. Als u een domeinnaam via Shopify hebt gekocht, wordt uw domein bij annulering niet meer automatisch verlengd. Na de annulering is het uw eigen verantwoordelijkheid om alle aan uw domein gerelateerde zaken met de domeinprovider af te handelen.
 8. Als op de datum van beëindiging van de Service eventuele openstaande Vergoedingen door u zijn verschuldigd, ontvangt u een factuur per e-mail. Zodra die factuur volledig is betaald, worden er geen kosten meer in rekening gebracht.
 9. We behouden ons het recht voor om de Shopify-service of uw account om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.
 10. Fraude: Zonder enige andere remedie te beperken, kan Shopify uw Account opschorten of beëindigen als we vermoeden dat u (door veroordeling, schikking, verzekering of escrow-onderzoek of anderszins) bent betrokken bij frauduleuze activiteiten in verband met de Site.

Wat betekent

Stuur een e-mail naar support@shopify.com om een annulering te initiëren. Shopify reageert met specifieke informatie over het annuleringsproces voor uw account. Zodra de annulering is bevestigd, worden domeinen die via Shopify zijn gekocht niet langer automatisch verlengd. Als u halverwege uw factureringscyclus annuleert, ontvangt u nog een laatste e-mailfactuur.

We kunnen uw account op elk moment wijzigen of annuleren. Bij fraude zullen we uw account opschorten of annuleren.

13. Wijzigingen in de Service en Prijzen

 1. Tarieven voor het gebruik van de Services kunnen worden gewijzigd na 30 dagen kennisgeving door Shopify. Een dergelijke kennisgeving kan op elk moment worden gedaan door de wijzigingen op de Shopify-site te plaatsen (shopify.com) of het administratiemenu van uw Shopify-winkel via een aankondiging.
 2. Shopify behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd de Service (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.
 3. Shopify is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Service.

Wat betekent

We kunnen de service op elk moment wijzigen of stopzetten, zonder aansprakelijkheid.

14. Diensten van derden, Experts en Experts Marketplace

 1. Shopify kan van tijd tot tijd software aanbevelen, u toegang verschaffen tot software van derden ("Apps"), producten, diensten of websitekoppelingen (samen "Services van Derden") voor uw overweging of gebruik, inclusief via de Shopify App Store of Experts Marketplace. Dergelijke Services van Derden worden uitsluitend voor uw gemak beschikbaar gesteld en uw aankoop, toegang of gebruik van dergelijke Services van Derden vindt uitsluitend tussen u en de toepasselijke externe dienstverlener ("Derden Leverancier") plaats. Naast deze Servicevoorwaarden gaat u er ook mee akkoord gebonden te zijn aan de aanvullende servicespecifieke voorwaarden die van toepassing zijn op services die u aanschaft bij of die worden geleverd door externe providers.
 2. Shopify Experts is een online directory van onafhankelijke derde partijen ("Experts") die u kunnen helpen bij het bouwen en bedienen van uw Shopify-winkel.
 3. U kunt rechtstreeks contact opnemen met en werken met een Expert of via Experts Marketplace. Experts Marketplace biedt u aanbevelingen voor Experts die u kunnen helpen met verschillende aspecten van uw Winkel. Met behulp van Experts Marketplace kunt u Experts rechtstreeks vinden, inhuren en ermee communiceren via uw Accountbeheerder.
 4. Elk gebruik door u van Services van Derden aangeboden via de Services, Shopify Experts, Experts Marketplace of de website van Shopify is geheel op eigen risico en discretie en het is uw verantwoordelijkheid om de algemene voorwaarden en/of het privacybeleid van toepassing op dergelijke Services van Derden alvorens ze te gebruiken. In sommige gevallen kan Shopify een inkomstenaandeel ontvangen van externe leveranciers die Shopify u aanbeveelt of die u anderszins gebruikt via uw gebruik van de Services, Shopify Experts, Experts Marketplace of de website van Shopify.
 5. We bieden geen garanties met betrekking tot Services van Derden. U erkent dat Shopify geen controle heeft over Services van Derden en zal niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn ten aanzien van dergelijke Services van Derden. De beschikbaarheid van Services van Derden op de websites van Shopify, inclusief de Shopify App Store of Experts Marketplace, of de integratie of het mogelijk maken van dergelijke Services van Derden met de Services, betekent niet of impliceert geen goedkeuring, machtiging, sponsoring of affiliatie door of met Shopify. Shopify garandeert niet de beschikbaarheid van Services van Derden en u erkent dat Shopify de toegang tot Services van Derden op elk moment naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan u kan blokkeren. Shopify is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens iemand voor het staken of opschorten van toegang tot of het uitschakelen van een Service van Derden. Shopify raadt ten zeerste aan dat u deskundig advies inwint voordat u Services van Derden gebruikt of erop vertrouwt, zodat deze aan uw behoeften voldoen. Belastingcalculators moeten met name alleen ter referentie worden gebruikt en niet als vervanging van onafhankelijk belastingadvies bij het beoordelen van de juiste belastingtarieven die u aan uw klanten moet vragen.
 6. Als u een Service van Derden installeert of inschakelt voor gebruik met de Services, verleent u ons toestemming om de toepasselijke Derden Leverancier toegang te verlenen tot uw gegevens en om andere acties te ondernemen die nodig zijn voor de interoperabiliteit van de Service van Derden met de Services, en elke uitwisseling van gegevens of andere interactie tussen u en de Derden Leverancier is uitsluitend tussen u en die externe leverancier. Shopify is niet verantwoordelijk voor openbaarmaking, wijziging of verwijdering van uw gegevens of andere Materialen, of voor enige overeenkomstige verliezen of schade die u mogelijk lijdt, als gevolg van toegang door een Service van Derden of een externe leverancier tot uw gegevens of andere Materialen.
 7. Google Maps is een Service van Derden die wordt gebruikt binnen de Services. Uw gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie van Google Maps en Earth Enterprise Universal Beleid voor acceptabel gebruik, Google Maps en Google Earth Aanvullende Servicevoorwaarden en Google Privacybeleid zoals deze van tijd tot tijd kan worden gewijzigd door Google.
 8. U erkent en gaat ermee akkoord dat: (i) door een verzoek om assistentie of andere informatie in te dienen via Experts Marketplace, u ermee instemt gecontacteerd te worden door een of meer Experts op het geregistreerde e-mailadres van de Accounthouder (of een ander e-mailadres dat u hebt opgegeven) als evenals het toepasselijke e-mailadres van de gebruiker; en (ii) Shopify ontvangt alle e-mailberichten die via Experts Marketplace worden uitgewisseld of in antwoordmails (elk een "Antwoord") die afkomstig zijn van Experts Marketplace (direct of indirect) tussen u en Experts. U gaat er verder mee akkoord dat Shopify uw contactgegevens en de achtergrondinformatie die u via de Experts Marketplace met Experts indient, mag delen. Experts hebben mogelijk toegang nodig tot bepaalde beheerderspagina's in uw Shopify-winkel. U kiest de pagina's waartoe de Experts toegang hebben.
 9. De relatie tussen u en een Derden Leverancier is strikt tussen u en die externe aanbieder en Shopify is niet verplicht om tussenbeide te komen in enig geschil tussen u en een derde partij.
 10. Shopify is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, speciale, vervolg-, punitieve, buitengewone, voorbeeldige of andere schade, die het gevolg is van Services van Derden of uw contractuele relatie met een derde partij, inclusief een Expert. Deze beperkingen zijn van toepassing zelfs als Shopify op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De voorgaande beperkingen zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
 11. U stemt ermee in ons en, in voorkomend geval, onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, affiliates, Shopify-partners, functionarissen, directeurs, agenten, werknemers en leveranciers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, die voortvloeien uit uw gebruik van een Service van Derden of uw relatie met een Derden Leverancier.

Wat betekent

Wij zijn niet verantwoordelijk voor diensten van derden, dus gebruik ze op eigen risico. Als u diensten van derden op het Shopify-platform gebruikt, staat u ons toe om uw gegevens naar die services te verzenden. Als u ze gebruikt, gaat u ermee akkoord dat we geen garantie geven, dus vraag vooraf advies.

15. Beta Services

Van tijd tot tijd kan Shopify, naar eigen goeddunken, u uitnodigen om, op proefbasis, pre-release of beta-functies te gebruiken die in ontwikkeling zijn en nog niet beschikbaar zijn voor alle ondernemingen ("Beta Services"). Beta Services kunnen onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden en bepalingen, die Shopify u zal verstrekken voorafgaand aan uw gebruik van de Beta Services. Dergelijke Beta Services en alle bijbehorende conversaties en materialen worden beschouwd als Vertrouwelijke informatie van Shopify en zijn onderhevig aan de vertrouwelijkheidsbepalingen in dezeovereenkomst. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, gaat u ermee akkoord dat u geen publieke verklaringen aflegt of anderszins uw deelname aan de Beta Services openbaar maakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Shopify. Shopify geeft geen verklaringen of garanties dat de Beta Services zullen werken. Shopify kan de Beta Services naar eigen goeddunken op elk gewenst moment beëindigen. Shopify is niet aansprakelijk voor schade of schade die voortvloeit uit of verband houdt met een Beta Service. De Beta Services werken mogelijk niet op dezelfde manier als een definitieve versie. Shopify kan naar eigen goeddunken een definitieve of commerciële versie van een Beta Service wijzigen of niet vrijgeven.

16. Feedback en beoordelingen

Shopify verwelkomt alle ideeën en/of suggesties met betrekking tot verbeteringen of toevoegingen aan de Services. In geen geval zal enige openbaarmaking van enig idee, suggestie of gerelateerd materiaal of een recensie van de Services, Services van Derden of een Derden leverancier (gezamenlijk, "Feedback") aan Shopify onderworpen zijn aan enige verplichting tot vertrouwelijkheid of verwachting van compensatie. Door feedback in te dienen bij Shopify (hetzij rechtstreeks ingediend bij Shopify of gepost op een door Shopify gehost forum of pagina), ziet u af van alle rechten op de Feedback en kan Shopify de Feedback zo nodig implementeren en gebruiken, zoals door u verstrekt of zoals gewijzigd door Shopify, zonder toestemming of licentie van u of van een derde partij te verkrijgen. Alle recensies van een Service van Derden of een Derden Leverancier die u bij Shopify indient, moeten nauwkeurig zijn naar uw beste weten en mogen niet illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, inbreuk op de privacy, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of anderszins zijn schadelijk zijn voor derden of aanstootgevend. Shopify behoudt zich het recht voor (maar niet de plicht) om Feedback van Services van Derden of Derden Leveranciers te verwijderen of te bewerken, maar inspecteert de geposte Feedback niet regelmatig.

17. DMCA-kennisgeving en Takedown-procedure

Shopify ondersteunt de bescherming van intellectueel eigendom en vraagt Shopify-handelaren hetzelfde te doen. Het is ons beleid om te reageren op alle meldingen van vermeende auteursrechtinbreuken. Als iemand meent dat een van onze handelaren zijn intellectuele eigendomsrechten schendt, kunnen ze via ons formulier een DMCA-kennisgeving sturen naar de aangewezen agent van Shopify. Na ontvangst van een DMCA-kennisgeving kunnen we de toegang tot het materiaal waarvan wordt beweerd dat het een inbreuk op het auteursrecht is, verwijderen of uitschakelen. Na ontvangst van een kennisgeving van verwijdering kan de handelaar antwoorden met een verweer met behulp van ons formulier als zij bezwaar maken tegen de klacht. De oorspronkelijke klager heeft veertien werkdagen nadat we een verweer hebben ontvangen om een rechterlijk bevel te vragen dat de verkoper belet de inbreukmakende activiteit uit te voeren, anders herstellen we het materiaal. Zie onze DMCA Notice and Takedown Procedure voor meer informatie.

Wat betekent

Shopify respecteert intellectuele eigendomsrechten en dat zou u ook moeten doen. Als wij een DMCA-kennisgeving ontvangen, kunnen we de toegang tot de vermeende inbreukmakende inhoud van uw website uitschakelen of verwijderen. Als u denkt dat de claim niet geldig is, kunt u doorgaan met een verweer.

Als u denkt dat een van onze ondernemingen inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrechten, kunt u Shopify een DMCA-kennisgeving sturen. We zullen de toegang snel verwijderen of de inhoud verwijderen en de handelaar op de hoogte stellen. Houd er rekening mee dat we alle kennisgevingen die we ontvangen plaatsen.

18. Shopify Vertrouwelijke gegevens

Tijdens uw gebruik van de Services, kunt u informatie over ons of de Services ontvangen die niet bekend is bij het grote publiek, inclusief informatie met betrekking tot ons beveiligingsprogramma en praktijken ("Vertrouwelijke gegevens Shopify"). U gaat ermee akkoord dat: (a) Vertrouwelijke gegevens van Shopify het exclusieve eigendom van Shopify blijven; (b) u zult de Vertrouwelijke informatie van Shopify alleen gebruiken zoals redelijkerwijs noodzakelijk is voor uw gebruik van of deelname aan de Services; (c) u zult de Vertrouwelijke gegevens van Shopify niet aan derden bekendmaken, behalve dat u aan uw affiliates, werknemers, onderaannemers en agenten die zijn onderworpen aan geheimhoudingsverplichtingen ten minste als gelijk beschermend van de Vertrouwelijke gegevens van Shopify zoals die van deze Servicevoorwaarden; en (d) u neemt alle redelijke maatregelen om de Vertrouwelijke gegevens van Shopify te beschermen tegen elk gebruik dat of openbaarmaking die niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze Servicevoorwaarden.

Wat betekent

Als u Vertrouwelijke gegevens van Shopify ontvangt, moet u deze beschermen.

19. Privacy- en gegevensbescherming

Shopify is toegewijd om de privacy van uw persoonlijke informatie en de persoonlijke informatie van uw klanten te beschermen. Door de Service te gebruiken, erkent en stemt u ermee in dat het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van deze persoonlijke informatie door Shopify wordt geregeld door ons Privacybeleid.

Als bovendien: (a) u bent gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER); (b) u goederen of diensten aan klanten levert in de EER; of (c) u anderszins onderworpen bent aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, dan is Shopify's verzameling en gebruik van persoonlijke informatie van Europese ingezetenen ook onderworpen aan ons Addendum voor gegevensverwerking.

Wat betekent

Het gebruik door Shopify en het verzamelen van persoonlijke informatie wordt geregeld door ons Privacybeleid. Bovendien, als u of uw klanten zich in Europa bevinden, wordt het gebruik van Shopify en de verzameling van Europese persoonlijke informatie verder bepaald door ons Addendum voor Gegevensverwerking.

Shopify Inc.
150 Elgin Street, Suite 800
Ottawa, ON K2P 1L4
Canada